Ungern försöker skaka sig loss från bankernas grepp | American Free Press

Fick tips om denna artikel från en av bloggens läsare, och den sammanfattar väldigt bra hur Ungerns regering den senaste tiden försökt skapa sig en väg ur bankernas skuldnätverk.

Det är mycket intressant eftersom man tidigare har fått höra att Ungern kunde bli nästa krisland, att de skulle vara tvungna till mer nödlån etc, med tanke på att de nu betalat av sin skuld till IMF tidigare än väntat. En av de viktigaste anledningarna för att Ungern inte skulle få mer lån under den period det var aktuellt, var för att deras centralbanks “oberoende” inte kunde garanteras. Glöm allt prat om att de skulle vara en rasistisk regering etc, det som var värst var tydligen att staten skulle styra över centralbanken(!).  Från SVD 16 dec 2011:

“Tyvärr fick vi inte garantier vad gäller den ungerska regeringens avsikter, som (i stället) gick vidare och pressade fram en omröstning om en lag i parlamentet. Lagen kan potentiellt underminera centralbankens oberoende, säger Altafaj.”

Enligt artikeln har Ungern nu tagit kontroll över sin egen penningutgivning, och kan  därför ge ut sin valuta skuldfritt, när det behövs för att ex bygga saker som gagnar alla. Resultatet är självklart häpnadsväckande, och enligt artikeln betalades den 12 augusti i år de sista 2,2 miljarderna till IMF tillbaka. De vill nu även att IMF:s kontor i Ungern ska stängas helt.

Det steg som kvarstår är att ordna någon form av bytessystem utanför det vanliga skuldnätverket, där olika skulder slussas genom det internationella SWIFT-systemet och där dollar är ett måste att växla till sig.(Motsvarigheten till Sveriges RIX-system där storbankerna står för den största involveringen i överföringssystemet, inte staten eller folkets företrädare).

BRICS-länderna har påbörjat vissa steg mot att hoppa över petrodollarn som ett bytesmedel vid varje internationell transaktion men fortfarande är det långt ifrån ett oberoende av petrodollarn.

Om Ungern kan finna ett sätt att gå förbi petrodollarn, vilket inte är så troligt utan hjälp från andra större länder, så kan man faktiskt gå mot ett oberoende vad gäller penningsystemet från dagens storbanker och centralbanker. Mer tips om denna utveckling tas tacksamt emot, då det är svårt att finna information på vanlig nyhetsmedia kring detta.

Hungary Sheds Bankers’ Shackles | American Free Press.

9 thoughts on “Ungern försöker skaka sig loss från bankernas grepp | American Free Press

 1. Magnus sa:

  Jo det är lite skumt, läste för ett tag sen om hur Argentina gjorde samma sak, betalade imf och sen slängde ut dom! Sen kom dom på banan igen!
  Så fort IMF kommer in på banan verkar allt gå käpprätt åt helvete, detta är gammal kolonialpolitik som perverterat, det blir tvärstopp i västerländsk politik, låna ut i högkonjuktur, ta hem i lågkonjuktur, ocker typ
  Nä dom lånar ut pengar som egentligen inte finns, till folk som egentligen inte kan betala tillbaka lånen, jmfr hur småbankerna gjorde förr i tiden, nä fy f-n, nästa bubbla blir när lånekarusellen tar slut, vilket redan börjat märkas.

 2. Sverker sa:

  Mer info om ämnet:
  https://www.whitetv.se/sv/imfworldbankbangsters/661.html
  Detta är ett mycket stort hot mot den internationella bankmaffian, så det kommer att stoppas, med den sedvanliga rök & dimma-metoden att skylla på något tabubelagt, så att ingen vågar ifrågasätta det, såsom “vi måste stoppa antisemitismen”!
  Tyskland fjärmade sig ifrån internationell bankirmaffia, och gjorde också egna pengar, ist för att “låna” av privatägd bankmaffia. Det krävdes ett världskrig för att stoppa såna fasoner.
  Alternativt scenario är att bankmaffian nu iscensätter ett stort krig med Syrien, som eskalerar till att Ryssland ingår, och vips har vi världskrig nr 3 i knäet.
  Allt för att vidmakthålla bankmaffians penningskapande monopol, där pengarna alltså skapas ur tomma intet, plus ränta!

 3. intressantanyheter sa:

  @Sverker

  Tack, ska läsas med stort intresse. Och Hitlers MEFO-växlar talas det väldigt tyst om när man diskuterar hur Tyskland kunde bygga upp en militärmakt på så kort tid och bli av med arbetslösheten trots stort skadestånd. Det är inget man får lära sig i skolan direkt…Från Wikipedia, annars rekommenderas Bankerna och Skuldnätet kapitel 24, Tyskland finansierar ett krig utanpengar:

  “Den konservative riksbankschefen Hjalmar Schacht, från oktober 1934 Reichswirtschaftsminister (Riksnäringsminister), sammanställde åtgärderna i krigsekonomin till Neuen Plan, Den Nya Planen. Det är ännu omstritt om näringslivets ledare använde Hitler för att nå sitt mål eller om de själva utnyttjades av Hitler. Inte hela industrin – och inte heller alla företag inom de olika koncernerna – delade samma uppfattning om självförsörjning och militarisering. Från 1935 låg de direkta militärutgifterna på 18 % av statsbudgeten, den ökande motoriseringen var en måttstock på befolkningens välstånd och de tyska motorvägarna var ett prestigeobjekt för att visa på nationalsocialismens prestationsförmåga. År 1936 framstod den utlovade återhämtningen som uppnådd och en reintegration med världsekonomin var möjlig.

  De ansvariga för skapandet av nya arbeten och för rustrningen använde från 1933 sedelpressarna för att realisera sina åtaganden. Den dåtida, av flera nationalekonomer som säkerhet mot inflation använda myntfoten, kunde inte hållas. Hjalmar Schacht möjliggjorde då en omläggning till “specialväxel” som riksbanken täckte och som garanterades av staten. Sammanhanget hölls hemligt. Å ena sidan fick inte omfattningen av investeringarna i rustningen komma ut, å andra sidan fick det inte råda någon osäkerhet om riksmarkens ställning på finansmarknaden eftersom det då kunde sluta i inflation.

  För detta ändamål grundades ett skalbolag, Metallurgische Forschungsgesellschaft m.b.H, bakom vilka fyra namnkunniga tyska företag stod, nämligen Siemens, Gutehoffnungshütte, Krupp och Rheinmetall. Utöver uppgiften att vara finansieringsinstrument för finansieringen av budgetutgifter hade inte Mefo GmbH någon ytterligare funktion. I syfte att finansiera rustningen slussades 11,9 miljarder riksmark från 1934 till dess att Schacht stoppade Mefo-växlingen 1938 i skydd av denna täckmantel. Dessa utgjorde 30 % av försvarsanslagen under perioden.

  Därtill utfärdade staten räntefria Reichsanweisungen (riksanvisningar), s.k. U-skatter och från maj 1939 även s.k. NF-gutscheine (NF-tillgodohavandekvitton), där NF stod för Neuer Finanzplan (Ny Finansplan). Med hjälp av dessa betalades räkningar, som ställdes ut på staten, genast till 40 % av beloppet och resten av summan gavs som skatterabatt.

  Det ekonomiska behovet av medel för rustningen sågs som ett halvviktigt problem och en hög skuldbörda genom kortfristiga krediter togs därför med i beräkningen. Det sågs som en naturlig följd av de begränsade militära aktioner som krävdes för att utöka territoriet.

  Den av många nationalekonomer fruktade inflationen, som man kunde vänta sig som en följd av att man övergav myntfoten och satte sig i skuld, inträffade aldrig. Den statliga styrningen av marknaden, kontrollen över prisutveckling och marginalvinster satte de normala marknadsprinciperna ur spel. Konsumentprisindex steg i genomsnitt med en procent per år. Eftersom den konstruerade stabiliteten hos riksmarken var politiskt och inte nationalekonomiskt styrd fick man inte något förtroende på den internationella valutamarknaden.”

 4. Erik sa:

  Ett land som behöver kapital kan tillverka pengarna själva, varför låter dom IMF tillverkar pengarna av luft och sen så lånar dom pengarna av IMF.

  Bankerna är mer kriminella än Bandidos, dom kommer att mörda dom som avslöjar deras bedrägeri, dom kommer att döda dom som försöker att stoppa deras kriminella verksamhet.
  En svensk kung blev som bekant mördad av en bankir.

 5. För den som vill fördjupa sig i Hjalmar Schachts tankar, bifogas en PDF-länk till hans bok “The magic of money” från 1967: https://docs.google.com/file/d/0B4CffaGCe1TpRlE3LWZVMkRjU0E/edit?pli=1

 6. intressantanyheter sa:

  Yes, Gustav den 3:e var det väl?

  Utredningen stannade ju väldigt tvärt enligt historikerna om jag minns rätt.

 7. intressantanyheter sa:

  Bra tips som vanligt, Carina!

 8. En reflektion: Det jag tror kan vara besvärligt för folk – och som därför kommer att utnyttjas av centralbanksligan – är att den politiska ideologin kopplas samman med det ekonomiska systemet, vilket den ju absolut inte bör. Det råkar bara vara så att både Orbán och Hitler lutar mer eller mindre åt höger på den politiska skalan. Att mentalt frikoppla ideologin från penningsystemet är därför prio ett att kommunicera, d v s att lyfta frågan ett snäpp upp från dimridån vänster/höger till den verkligt viktiga penningsystemnivån.

 9. […] är ungraren Orbán, som betalat av Ungerns skulder till IMF i förtid. Bloggen Intressanta Nyheter skrev begripligt och sammanfattande om detta i ett inlägg […]

Kommentering stängd.