Slutet sällskap med dold agenda | Världen | SvD

Inte ofta man ser en sådan här närmast fullständig genomgång av Bilderberggruppen i en av Sveriges största tidningar. Det är viktigt att komma ihåg att vissa medlemmar i gruppen så sent som för drygt 10 år sedan fortfarande försökte hävda att den inte ens fanns. Bloggen har tidigare skrivit om gruppen som en maktfaktor att räkna med då den ofta samlar världens elit utan någon större mediabevakning. Förhoppningsvis är denna artikel en start på något positivt, där även etablerade medier i framtiden kommer följa vad som görs på dessa möten och vilka som deltar.

Artikeln ska självklart läsas i sin helhet, och det finns massor av intressanta citat, ett av dessa är följande av Ian Richardsson vid Stockholms Universitet angående vilka problem dessa odemokratiska möten kan ge upphov till:

“Som ett exempel nämner Richardson att de intervjuer han gjort med företrädare för nätverken tydligt visar att deltagarna känner att de måste anpassa sig till den miljö som råder på mötena. På det sättet har nätverkens ledare, bara genom att vara just de personer de är, en oproportionerligt stor makt.”

Den som vill följa saker och ting från plats kan göra det via denna länk, som Infowars har uppe. De är som vanligt en av de få medier som är på plats vid dessa möten, och de uppdaterar i det närmaste dygnet runt.

Slutet sällskap med dold agenda | Världen | SvD.

Uppdatering över närvarolistan:

Medverkande Svenskar verkar vara följande:

Carl Bildt (igen…har nu troligtvis varit med mest gånger av alla svenska politiker)

Anders Borg (mkt intressant, måste vara väldigt viktiga saker som ska diskuteras när finansministern ägnar hela tre dygn och nationaldagen till detta “informella” möte)

Stefan Löfvén

Börje Ekholm (VD Investor, ett Wallenbergsbolag)

Jacob Wallenberg (nästan alltid med, då han sitter i “styrelsen”)