Riksdagsledamot Jörgen Andersson(M) tystnar i debatten kring Penningsystemet, raderar kommentarer på sin bloggAnledningen till att denna blogg tyvärr inte uppdaterats på ett tag beror främst på att det har hänt mycket intressanta saker på andra bloggar och t.o.m i Riksdagen ang. penningsystemet. Detta ska nu äntligen sammanfattas nedan.

Det hela börjar med att Riksdagsledamot Annika Lillemets startar en debatt i Riksdagen kring dagens penningsystem. Hon är extremt påläst och har tillsammans med en kollega skrivit en mycket välformulerad motion som i korta ordalag tar upp felaktigheterna i dagens system, och önskar en förutsättningslös utredning kring penningsystemet. I hennes anförande lyckas hon väldigt väl med att ta ut de viktigaste poängerna, och hänvisar bl.a till Chicagoplanen, som finns översätt på denna blogg här.

Det är nu det både roliga och sorgliga inträffar när Moderaternas Riksdagsledamot Jörgen Andersson får för sig att starkt gå emot Annikas förslag i talarstolen. Han har uppenbarligen ingen aning om hur dagens system fungerar, men det brukar ju inte spela någon roll för politiker. Han hävdar bl.a ” att sanningen är ju att det finns en multiplikatoreffekt”, vilket det definitivt inte finns. Detta erkänner t.o.m Bank of England i sin senaste rapport, se utdrag nedan

“Rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending creates deposits” … “In normal times, the central bank does not fix the amount of money in circulation, nor is central bank money ‘multiplied up’ into more loans and deposits.”

Hela debatten finns ute på Youtube på följande länk:

Debatt i Riksdagen om Penningsystemet

Eftersom det finns fler personer och bloggare som är starkt kritiska till dagens system dröjer det inte länge förrän flera av dessa reagerar på Jörgens negativa inställning till en utredning om dagens penningsystem, utan att han ens förstår systemet. Han är trots allt suppleant i Finansutskottet, och det är ju lite skrämmande när man tänker på det. Debatten tar till en början fart på bloggaren “Lincolns” blogg “Ett nytt penningsystem” eftersom Jörgen faktiskt besvarar kritiken på hans blogg. Den diskussionen är sammanfattad av “Lincoln” själv på följande länk:

Debatt på bloggen “Ett nytt penningsystem” med en tyst(ad?) Jörgen Andersson.

Då börjar även undertecknad bli väldigt intresserad och jag väljer då att göra ett inlägg på Jörgens egen blogg, mest för att visa att Chicagoplanen faktiskt bevisar flera av de saker som Jörgen tvärsäkert menar att den inte gör. Om detta är ny kunskap för Jörgen kan det vara bra för honom att kunna läsa den på svenska och med uppritade balansräkningar, såsom den är sammanfattad här.

Först besvarar Jörgen detta, dock ganska kryptiskt, samt frågar även på bloggen “Ett nytt penningsystem” om de som ifrågasätter honom vill komma och “grilla” honom i Riksdagen. Det är nu det blir väldigt intressant eftersom undertecknad gärna tar tillfället i akt och träffar en folkvald Riksdagsledamot som verkar ärligt intresserad av att veta mer om penningsystemet. Inte för att “grilla” honom, men för att diskutera. Därför meddelar jag i min replik till honom att gärna träffar honom, och att han kan be mig meddela hur man anmäler sig till denna träff.

Det är nu det märkliga inträffar:

Jörgen blir plötsligt helt tyst, och raderar efter någon dag min redan godkända kommentar på hans blogg!

Andra bloggares kommentar har nu inte ens blivit godkända, och allt detta sker av en folkvald Politiker i dagens “demokratiska” Sverige. Som tur är har jag sparat en cachad kopia där det syns att min kommentar en gång var godkänd, men numer inte finns kvar där. Därför återger jag här allt som är skrivet i denna debatt med Jörgen, inklusive raderade kommenterar. Så får alla som läser detta själva ta ställning till innehållet:

Inlägg 1 på Jörgens blogg:

“Hej,
Då du har debatterat Chicagoplanen och det monetära system, men tyvärr har missförstått en del saker(exempelvis multiplikatoreffekten), kanske det kan vara intressant att veta att jag har gjort en översatt sammanfattning av Chicagoplanen.
Den innefattar förenklade balansräkningar för både bankerna och stater, som förhoppningsvis klargör en hel del om du verkligen är intresserad av att veta mer om den:
https://intressantanyheter.blog.se/losningen-pa-skuldkrisen/skuldfri-valuta/
Ang. multiplikatorteorin så är det väl enklast att hänvisa till Riksbanken samt Bank of Englands senaste rapporter där de mycket enkelt förklarar att pengar skapas i samma sekund som lånet skapas, helt oavsett hur mycket som finns där innan. Har skrivit om dessa rapporter i nedanstående inlägg:
https://intressantanyheter.blog.se/riksbanken-pengar-skapas-av-privata-banker/
och
https://intressantanyheter.blog.se/sanningen-ar-ute-pengar-ar-bara-skuld-och-bankerna-badar-i-det-david-graeber-comment-is-free-theguardian-com/
Vill du ha länkar exakt till rapporterna så finns de här:
https://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q102.pdf
samt
https://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2013/rap_finansm_130830_sve.pdf
Citat från Bank of Englands rapport
“Rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending creates deposits” … “In normal times, the central bank does not fix the amount of money in circulation, nor is central bank money ‘multiplied up’ into more loans and deposits.”
I den svenska rapporten kan du också läsa följande mening på sidan 73
” Affärsbankerna ökar penningmängden. I Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning”
Hoppas detta hjälper dig att förstå varför vi är många, oavsett partifärg, som anser att dagens penningsystem är helt felaktigt och inte är det minsta fritt för den vanlige enskilde medborgaren.”

Jörgens Svar:

“Hej, Tack för feedback, jag ska läsa dina länkar så snart jag hinner. Jag känner att jag behöver klargöra några ståndpunkter, det verkar som jag varit otydlig och blivit feltolkad. För det första debatten i kammaren handlade alltså inte om att utreda eller inte, MP, s företrädare har inte yrkat på någonting, vad jag förstår har dessa inte stöd i partiet. Jag har alltså inte argumenterat emot någon utredning. Således baseras min argumentation mot det oseriösa att försöka göra sken av att man tycker en sak men står inte upp för det när det gäller, ren populism med andra ord. För det andra, om du menar att multiplikation inte existerar för att den är mindre än 1, så förstår jag dig. Jag tror dessutom att du har rätt om man isolerar kredittillväxten till den nationella utfallet. För det tredje, jag har aldrig förnekat bankernas roll iför ökad penningmängd (M3). Vi kan tycka vad vi vill om detta, vi har infört betydligt stramare regelverk och avser att öka kapitaltäckning och riskvikter ännu mer, alltså vi tar seriöst på detta. Utöver det har vi ett batteri med regleringar, ett nytt stabilitetsråd med nya verktyg osv. Alltså finns ingen förnekelse om detta. Däremot är det oseriöst att föreslå och diskutera förslag som inte låter sig göras utan omstörtande förändringar, och det var väl egentligen där debatten borde ha förts. Men det kanske vi kan göra vid senare tillfälle, hoppas jag har varit tydligare.”

Nedan min Replik på Jörgens svar, som numer är raderat, och som fortfarande efter 13 dagar är helt obesvarad. Faktum är att Jörgen varit tyst i denna debatt helt och hållet sen den 25 april. Notera att han gjort andra inlägg på sin egen blogg under denna tid:

“Tack för ditt svar

En sak känns dock väldigt märklig i ditt svar, förhoppningsvis menar du inte så som jag tolkar det:

Du börjar med att skriva följande:

”Tack för feedback, jag ska läsa dina länkar så snart jag hinner.”

Längre ner skriver du sedan:

”Däremot är det oseriöst att föreslå och diskutera förslag som inte låter sig göras utan omstörtande förändringar.”

Om du inte har läst ”tankarna”, (de är inte tankar, de är en översättning från en rapport gjord av IMF-ekonomerna Michael Kumhof och Jaromir Benes), hur kan du då veta att de är omstörtande?

Och varför skulle det vara oseriöst att diskutera förslagen oavsett?

Jag hoppas inte du skulle sagt samma sak om det gällde forna tiders slaveri, trots att många då ansåg att det skulle vara omstörtande. Detta är nya tidens slaveri, ett skuldslaveri under ett kreditsystem som ständigt måste växa för att ha tillräckligt med likviditet för att betala kommande räntor med OCH sköta ett fungerande betalningsväsen.

Hade du satt dig in i det hade du förstått att ”tankarna” inte är omstörtande. Det är därför jag lagt med Balansräkningarna för att man enkelt ska se exakt hur lite som behöver förändras jämfört med vad många verkar tro. Det som är målet är att återigen använda den nationella valutan som betalmedel, och inte skulderna som bankerna kan skapa direkt vid låneutgivningen.

Slutsatserna av rapporten är följande:

1. Mycket bättre kontroll över anledningen till konjunktursvängningar, nämligen snabbt förekommande ökningar respektive minskningar av bankkrediter. Mängden ”bankpengar” kommer alltså inte att gå upp och ner lika mycket då bankerna inte längre får skapa dem som kredit rakt ur tomma intet.
2. Komplett eliminering av bankrusningar.
3. Dramatisk minskning av statsskulden.
4. Dramatisk minskning av privata skulder, då pengar inte längre skapas genom att motsvarande belopp i skuld skapas samtidigt.

Inget av detta är omstörtande enligt mig, det är faktiskt ganska bra saker. Är det något som är omstörtande så är det väl hur långt dagens system har fått fortgå, med en kreditexpansion som man inte kan regleras förrän i EFTERHAND, när skadan redan är skedd.

I dagens system måste Riksbanken försöka nå sitt egenkonstruerade inflationsmål genom att i efterhand se hur mycket ”pengar” det har skapats av affärsbankerna. Alternativt måste ni som politiker skapa massa krångliga regler, i efterhand, som ännu mer försvårar för det som ni säger er vilja ha mer av:

Småföretag, i detta fall främst nischbanker, medlemsbanker och lokala sparbanker.

Fler regler leder alltid till en fördel för de redan etablerade storbankerna, som har större möjligheter att anpassa sig efter de dyrare omkostnaderna, och dessutom skyddas de av oss skattebetalare så fort det börjar krisa(senast 2008). Dessutom styr de i form av Tier1-banker i princip hela Sveriges betalningsväsen, kallat RIX, och kan därför ta mer betalt av de mindre bankerna och kunderna för dessa tjänster.

Istället borde det självklart finnas räntefria transaktionskonton som styrs genom Riksbank eller annat statligt organ, där personer snabbt och enkelt kan föra över sina egna pengar mellan sig, och inte som idag vara tvungna att gå genom det enormt krångliga, ineffektiva och skuldbaserade systemet RIX.

Chicagoplanen leder till ovanstående påståenden, främst genom att tillverka statligt utgiven valuta, som representerar kapital åt samhället istället för skuld, vilken är den centrala likvida tillgången i dagens ekonomi. Bankernas vilja att skapa, köpa och sälja skuld blir inte längre det viktigaste för att få en ekonomi att växa och utvecklas. Samtidigt kommer banker att koncentrera sig på sin styrka, att investera i projekt som kräver övervakning och riskhantering av experter.

Det är nog viktigt att påpeka för dig att flera av de som ursprungligen signerade ”The Chicago Plan” 1933 var starka förespråkare av en fri marknad, det är just utgivningen och skapandet av pengarna som ska vara statligt. Det är alltså ingen form av planekonomi som förespråkas.

Tillägg: Jag har nu sett på bloggen ”Ett nytt Penningsystem” att du bjuder in till Riksdagshuset om man vill. Jag känner inte honom eller någon av de andra, utan har bara funnit dem via bloggar, så jag kan bara tala för mig själv. Jag skulle gärna träffa dig för att diskutera detta. Att grilla dig är jag inte intresserad av, utan jag vill självklart diskutera detta med en Riksdagsledamot om jag får chansen, även om jag har lång väg till Stockholm. Min förhoppning är givetvis att du ska börja tänka på det är utifrån ett annat synsätt efter en sådan diskussion. Meddela mig på denna blogg hur jag anmäler mig om inbjudan fortfarande gäller.”

Bilden  nedan är en skärmdump som bevisar att kommentaren först var godkänd av Jörgen den 25 april, men är alltså nu helt plötsligt borta. Jörgen är självklart välkommen att ge sin syn på saken, och han kan förhoppningsvis förklara varför han tystnat och raderar kommentarer från intresserade medborgare. Har man tur kanske det beror på att han vill ha tid på sig att faktiskt lära sig systemet i lugn och ro? En sak är säker, på denna blogg har aldrig en enda kommentar blivit raderad och det kommer Jörgens eventuella svar inte heller bli.

Raderarkommentar118 thoughts on “Riksdagsledamot Jörgen Andersson(M) tystnar i debatten kring Penningsystemet, raderar kommentarer på sin blogg

 1. Lincoln sa:

  Vi har tydligen stoppat honom i en rävsax. Tycker nästan lite synd om honom. Han hade ingen aning om var han satte foten.

  Bra som fan, Peter!

 2. Visst är det svagt och upprörande att en folkligt vald riksdagsman som dessutom sitter i Finansutskottet uppträder på detta minst sagt föraktfulla sätt. Men det är klart att bli upptäckt och avslöjad med byxorna nere är ju lite skämmigt! Annars tycker jag att han uppträder som en sann moderat fullständigt befriad från respekt för yttrandefrihet och demokrati.

 3. intressantanyheter sa:

  @Lincoln
  Du har skrivit betydligt mer och bättre än mig, men jag gör så mycket man orkar och hinner på fritidsbasis. Blev väldigt förvånad när jag upptäckte att han faktiskt manuellt gått in och raderat min kommentar. Gav det några dagar men eftersom han inte ändrat sig, så kände jag mig tvungen att berätta det.

 4. intressantanyheter sa:

  @Martin
  Ja, detta är verkligen intressant. Vad hände med honom egentligen, han tog ju debatten frivilligt från början.

 5. nils sa:

  Ni är för hårda han kan inte något för han har aldrig fått lära sig hur pengar skapas, det är inte hans fel.
  Det har aldrig funnits någon förklaring till ur pengar skapas.
  Nationalekonomerna tiger för dom vill inte att politikerna får tillgång till sedelpressen.

  Han försvarar bara något han tror är bra (dagens finansmarknad)

  Det är i praktiken omöjligt att han vet hur pengar skapas för bankerna är tysta och håller det så hemligt dom kan, bankerna skulle aldrig berätta hur pengar skapas för en politiker oavsett parti.

 6. Bra jobbat! Jag tycker att det verkar uppenbart att Jörgen gav sig in på tunn is som han själv trodde var betydligt tjockare. Hans uppfattning om sig själv är att han kan penningsystemet, och hans uppfattning om några “mindervärdiga” miljöpartister och bloggare är att de behöver utbildning. Varför annars tro att någon har intresse av att grilla vederbörande som vore det ett simpelt läxförhör? Mycket intressant med censureringen! Jag sätter en guldtia på att Jörgen aldrig hör av sig, och han ser säkert alla oss som lagt näsan i blöt hos Lincoln som systemhaverister. Att det nuvarande systemet i grunden är ruttet och kommer att krascha i vilket fall som helst, tror inte jag han riktigt förstår. På tal om det så hittade jag en länk på FB beträffande att Karen Hudes är desinformatör och inte någon whistleblower. Har ännu inte läst hela dokumentet själv, men såg i en kommentar på FB att hon agerat i syfte att presentera en ny lösning post Bretton Woods – på världsbanksnivå: https://2012thebigpicture.wordpress.com/2014/05/04/karen-hudes-exposed/

 7. …tja, vi måste ju den vägen vandra och jag är ju en synnerligen hugad spekulant för att debattera denna lilla monetärmekaniska detalj med en folkvald, så jag hoppas verkligen på en möjlighet att få tillfälle att göra detta.

  Bra marscherat!

 8. …förresten, de vet att det rasar och vad detta kommer att innebära för dem, så det enda rationella som de kan företa sig är att försöka upprätthålla kulissen och hoppas på ytterligare någon tid utan att hållas ansvariga för att ha medverkat till vad som komma skall.

 9. Lincoln sa:

  Peter, du skrev:
  ” Vad hände med honom egentligen, han tog ju debatten frivilligt från början.”

  Jag tror han har blivit tillsagd att lägga locket på. Det här är en intressant intervju som Jörgens partikamrat, fd riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson, som skrev boken “Knapptryckarkompaniet”. Säger en del om hur det funkar med “vår” demokrati:
  https://k005.kiwi6.com/hotlink/nrv54wa9hi/knapptryckarkompaniet.mp3

 10. intressantanyheter sa:

  Lyssnade precis på det. Alla borde lyssna på dessa 30 minuter av sanning om vår demokrati.

 11. Conny Grewe sa:

  Lincoln

  Jag håller med, alla borde höra detta så nu är det delat på FB.

 12. Lyssnade precis på intervjun, vilken rekommenderas till verkligen alla! Kusligt att detta får pågå, men vilken statsminister skulle vara benägen att initiera en demokratiutredning som den som Ann-Marie föreslår när politiken drivs av kortsiktig förslagenhet istället för långsiktig intelligens? Fördumningen har sitt syfte, så det är inte märkligt att vi drillas genom skolan, förgiftas genom maten, och drivs till att uppehållas av oväsentligheter (onödiga lönearbeten, medias sport, lek & spel. Inga Svenska institutioner frågar efter förnyelse, logiskt eller flerperspektivistiskt tänkande eller kreativitet – överallt ska makten vara fortsatt centraliserad och sanningen tillhöra kejsaren som inga kläder har. Kanske läge att flytta till Island som vare sig har centralbanksystem eller ambitioner att ge bort till EU-spektaklet?

 13. Bra information, verkligen…

Comments are closed.