raddasverige.nu – Ta bort bankernas rätt att skapa pengar

Under sommaren uppdateras inte bloggen lika ofta, men vissa saker måste nog vidareförmedlas trots allt. Detta är en sådan sak.

Ett upprop för att återbörda pengaskapandet till folket, och inte som idag, där de skapas av privata banker. Nedan exakt text från uppropet, den som känner sig manad kan klicka på länken och ta reda på mer, och därefter bestämma sig om det är något att stötta. Det viktigaste är att det numer startas initiativ till att diskutera ett annat monetärt system än det vi har idag, för de som inte ser bristerna i dagens system är nog ganska få idag.

“Kära folkvalde/opinionsbildare

Pengar är en samhällsmekanism för att värdera och förenkla utbyte av varor och tjänster.

Vad som i hög utsträckning avgör ett samhälles sysselsättningsgrad och ekonomiska välmående är tillgången på utväxlingsmekanismen “pengar”.

Om det finns för lite pengar i omlopp i förhållande till den optimala ekonomiska aktiviteten blir denna brist en flaskhals som stryper samhällets produktivitet – lågkonjunktur inställer sig. Det är så här även om andra faktorer förblir desamma.

I dag kontrolleras mängden/tillgången på pengar i samhället inte av folkvalda eller deras institutioner – utan av det privata bankväsendet. Ett bankväsende vars ägarstrukturer varken har befolkningens eller samhällets bästa som en prioritet.

Den metod bankirerna begagnar sig av för att manipulera penningmängden i samhället för syftet att expropriera andras tillgångar kallas för “fractional reserve lending”. Det fungerar i korthet som så att de lånar ut pengar som inte finns utan de själva skapar ur tomma intet.

Förfarandet är ett lagbrott i Sverige och många andra länder – ändå tillåter svenska politiker och myndigheter den här kriminaliteten att fortgå (bl a utgör det pyramidspel).

Vi kräver nu följande lagändringar för att eliminera det privata bankväsendets kriminella parasiterande på den svenska samhällsekonomin:

1. Den svenska staten förbjuds i grundlagen att ta upp lån. Förbudet är absolut.

2. Enbart den svenska staten kan utfärda pengar. Pengarna som skapas ges aldrig ut som lån, utan bl a som investeringar i samhällsnyttiga projekt.

3. Riksbankens uppgift är att ombesörja att penningmängden i samhället är helt oberoende andra faktorer än att den är konjunkturmässigt optimal i förhållande till landets bruttonationalprodukt. Pengar skall alltså icke vara knutna till ädelmetaller, skulder eller några andra värderingsgrunder.

4. Ett resultat av att staten skapar sina egna pengar – istället för att bankerna gör det – är att behovet av att ta ut skatt för att generera inkomster till den offentliga sektorn helt försvinner. Sverige blir med andra ord skattefritt.

5. Villkoren för banker i Sverige förändras till att alla banker måste ha en kapitaltäckningsgrad på minst 100%. En bank skall aldrig kunna låna ut pengar den inte har. Insatta medel skall hållas på bankens klientmedelskonto och får inte ingå i bankens balansräkning.

6. Derivatainstrument, derivatahandel och naken blankning kriminaliseras. Detta gäller även för svenska banker på utländska marknader.

7. Kontantväsendet skyddas i grundlagen. Att vägra ta emot kontanter för betalning av varor och tjänster görs till ett brott. Människor måste ha rätten att kunna ta ut sina tillgångar från bankerna och välja andra sparformer än bank.

8. Alla de finansiella restriktioner och övervakningslagar och förordningar som tillkommit i kölvattnet på det så kallade kriget mot terrorn som startade den 11:e september 2001 förpassas till historiens krematorium.”

raddasverige.nu – promo video.

PS. Det är samma person som ligger bakom detta upprop som låg bakom uppropet för bevarandet av kontanter. DS

4 thoughts on “raddasverige.nu – Ta bort bankernas rätt att skapa pengar

 1. Jan Örsell sa:

  Det är bra att folk börjar vakna och inser att något måste göras och tar initiativ. Det kliar i fingrarna att vara med men det är helt enkelt för mycket fel för att man ska kunna ställa sig bakom ett sådant upprop. Jag ska gå igenom förslaget punkt för punkt för att klargöra vad som är fel.

  1. Ställer jag helt klart upp på.

  2. Redan här börjar det balla ur. Pengar ska inte skapas genom lån. Det är helt riktigt och ska pengar skapas så ska staten stå för penningskapandet men ska nya pengar verkligen skapas och i så fall på vilka grunder?

  3. Nja! Det ska inte vara knutet till skulder det är helt klart och det måste inte vara knutet till just guld men det måste finnas en klar och tydlig grund för hur mycket pengar som skapas och det måste på något vis kopplas till landets produktion. BNP är i nuvarande form inte någon ultimat indikation på landets produktion så frågan är vilka klara grunder som ska bestämma penningmängden. En lösning är att helt enkelt inga nya pengar skapas. Då blir det inget tjafs eller glidande på reglerna om vem som ska ha rätten att skapa nya pengar eller hur mycket som ska skapas och på vilka grunder. Denna fasta penningmängd passar ihop med att vi i stort sett nått kulmen på vår produktionskapacitet och de fysiska begränsningarna i form av naturtillgångar. En evig tillväxt är omöjlig och då behöver penningmängden följa samma långsiktigt hållbara utveckling. Ges det ut mer pengar än den tillväxt som skett leder detta bara till inflation vilket ingen tjänar något på.

  4. Ren idioti! Ge ett enda exempel på att detta någonsin har fungerat. Vi har inte alltid haft ett skuldbaserat penningsystem men skatter har alltid funnits och behövts. Staten kan helt enkelt inte bara trycka så mycket pengar de önskar för att upprätthålla en god samhällsfunktion utan att det uppstår en förfärlig inflation. Ekonomi handlar om ett hushållande med de resurser som finns tillgängliga och inte om trolleri där saker och ting kan skapas ur ingenting.

  5. Helt riktigt.

  6. Också helt riktigt.

  7. Varför då? Det har inte med saken att göra. Om man rättar till bankväsendet så finns det ingen anledning att bojkotta bankerna längre. Vilka andra sparformer menas som förutsätter kontanter? Det enda som kräver kontanter är kriminell verksamhet eller sparande i madrassen vilket inte gynnar samhället på något vis.

  8. Helt riktigt det med.

  Därtill behöver bankväsendet som så mycket annat i samhället övergå till statlig gemensam egendom för att få mer balanserade drivkrafter där långsiktigt hållbar utveckling som gynnar alla ersätter det nuvarande kortsiktiga privata vinstintresset. När det gäller bankerna så är det viktigt för att kapitalet som de skapat genom sina skuldberg inte ska hamna i privata fickor när lånen betalas tillbaka och skuldfri valuta skapas. Detta skuldfria kapital ska komma staten och alla till del när lånen betalas av.

 2. Jan Örsell sa:

  Det finns ett upprop som är mer balanserat och inte innehåller lika mycket felaktigheter under “Positiva pengars” försorg. En Svensk grupp som “Intressanta Nyheter” innan har rapporterat om. De utesluter inte att andra lösningar också kan behövas och påstår inte felaktigheter som att alla skatter kan avskaffas. De tar varken ställning för eller emot kapitalismens privata äganderätt (om jag förstått dem rätt) vilket gör att alla kan samlas där både höger och vänstermänniskor som jag. I brist på ett klart vänsterupprop mot det kapitalistiska systemet som helhet så är detta något jag kan ställa mej bakom tills vidare. Jag vill med detta klargöra att det finns olika alternativ att visa sitt engagemang i frågan.

 3. Jan Örsell sa:

  Jag skulle vilja ge en bättre och utförligare kommentar till ovanstående upprop under punkt 4. Felet med påståendet är att det verkar som att staten kan driva sin verksamhet helt utan kostnader vilket naturligtvis inte är sant. För att producera varor eller tjänster krävs resurser i form av naturtillgångar och arbete (oavsett vem som producerar dessa varor eller tjänster) därför att inget kan skapas ur tomma intet.

  Visst kan staten i princip finansiera sina åtaganden genom att ge ut nya pengar men ju större åtaganden staten tar på sig ju fler nya pengar måste skapas och ju mer inflation blir det. Om staten på det sättet väljer att finansiera sina åtaganden så kan det traditionella skattesystemet i princip skrotas men det betyder inte att det inte kommer att kosta samhället och medborgarna för det. Skillnaden är att kostnaderna i så fall uppstår i form av inflation i stället för traditionella skatter. Detta har naturligtvis inget att göra med att det är just staten som ger ut pengarna utan har bara att göra med mängden nya pengar som ges ut oavsett vem som ger ut dessa nya pengar.

  Till saken ska läggas att det redan nu i det nuvarande systemet finns inflation så exakt hur stor inflationen skulle bli kan jag inte säga och det beror ju också som sagt var på hur stora åtaganden som staten tar på sig. Utan att veta säkert så skulle jag gissa att i en välfärdsstat med stora åtaganden så skulle det utan andra traditionella skatter bli en oerhört stor och skadlig inflation som inte gynnar sparande utan bara slösande, lånande och spekulation. Detta kan naturligtvis stävjas på andra sätt men jag tror ändå inte på den ide`n. En fast penningmängd och en stat som finansieras genom traditionella skatter ger i och för sig mer byråkrati men också en stabil ekonomi utan någon större varken inflation eller deflation. Om staten därtill ökar sitt ägande så kommer ekonomin bli mer demokratisk och det kommer också leda till en bättre fördelning och därmed bättre hushållning med våra resurser.

 4. intressantanyheter sa:

  @Jan

  Som du säkert förstod av inlägget håller inte jag med om allt, men stödde det efter mycket betänkande av den enkla anledning att det är en oerhört viktig fråga att jobba för. Jag håller ju inte med om allt som du tycker heller, men kan ändå tycka att mycket av det du skriver är bra mycket bättre än dagens system;)

  Positiva pengar är en bättre sida för att få mer information, och rekommenderas fortfarande starkast från mig.

Kommentering stängd.