QBAMCO om Nominalister, Realister och galenskapen av ‘Chicago Plans’ | ZeroHedge

Här är ytterligare ett inlägg som förespråkar fulla reserver hos bankerna, men de tycker som en del andra att “The Chicago Plan Revisited” som vi översätter här på bloggen behöver utvecklas, då främst mha av guld i “botten”.

Det är ju något som författarna till “The Chicago Plan Revisited” inte håller med om och som de försöker bevisa mha penningsystemets historia som vi har översatt här.

Hur som helst, att penningsystemet bevisligen diskuteras allt oftare är en förbättring jämfört med tidigare, vilket också detta inlägg på Zerohedge håller med om:

QBAMCO On Nominalists, Realists, And The Madness Of ‘Chicago Plans’ | ZeroHedge.