Citat om Penningsystemet



Citat angående penninggsystemet från ansvariga och kända personer

Nedan är ett citat från Stefan Ingves, angående e-pengar, som han jämför med pengar på bankkonton och där det tydligt framstår vad skillnaden är mot sedlar och mynt och att dessa minskar i betydelse för varje år som går, dvs vi använder mer privat utgiven skuldbaserad valuta enligt exemplet ovan:

“ Skillnaderna mot kontanter är, på samma sätt som för pengar på ett bankkonto, dels att värdet inte garanteras av staten och Riksbanken, och alltså kan förloras om utgivaren går i konkurs, dels att de inte som sedlar och mynt är s.k. legala betalningsmedel, d v s ett betalningsmedel som alla enligt lag är skyldiga att acceptera.

Sedan är det ju så att sedelutgivning av hävd är en kärnuppgift för alla centralbanker. Detta ger oss ränteintäkter – dvs. det som ibland kallas seignioraget. En tänkbar ryggmärgsreaktion från centralbankshåll skulle naturligtvis kunna vara att slå vakt om denna unika och monopoliserade intäktskälla och motverka introduktionen av ett konkurrerande betalningsmedel…Dessutom kan det tilläggas att problemställningen är allt annat än ny – sedlar och mynt har ju sedan länge mött konkurrens av andra betalningsinstrument, utan att detta på något sätt hotat våra möjligheter att sköta våra uppgifter. En indikation på detta är det faktum att värdet av samtliga utelöpande sedlar i relation till BNP stadigt minskat under hela efterkrigstiden”

Här är ett annat citat från Riksbankens vicechef, som handlar om hur snabbt pengar kan skapas idag pga avreglering:

Att tillgångspriserna och skuldsättning tycks variera mer än för tio, femton år sedan torde åtminstone delvis hänga samman med de avreglerade och välutvecklade finansiella marknaderna. På de kan krediter och likvida andrahandsmarknader snabbt skapa pengar som kan flyttas runt i världen till placeringar med högst förväntad avkastning.

Från Englands centralbankschef, Mervin King(Oktober 2010):

Av alla sätt att organisera ett bankväsende, är det vi har idag det absolut värsta”

Från Henry Kissinger:

“Den som kontrollerar penningutgivningen, kontrollerar världen”

Från Nathan Rothschild, som kontrollerade Bank of England efter 1820:

“Jag bryr mig inte om vilken marionett som har placerats på Englands tron för att styra imperiet där solen aldrig går ner. Mannen som kontrollerar Storbritanniens penningmängd kontrollerar det brittiska imperiet, och jag kontrollerar den brittiska penningmängden.”



One thought on “Citat om Penningsystemet

  1. Obelix sa:

    “Den som kontrollerar penningutgivningen, kontrollerar världen”

    Storbankerna kontrollerar penningmängden = storbankerna kontrollerar världen. Så enkelt är det. Gissningsvis har bankernas största ägare lyckats samla på sig så mycket tillgångar att de idag äger större delen av alla stora företag i världen. Ta t.ex Sverige, Wallenbergarna äger större delen av företagen här genom skattebefriade stiftelser och investmentbolag (maktbolag) som investor. De styr börsen, de styr tillgångspriser t.ex bostadspriser, råvarupriser, växelkurser, de styr konjunkturen genom först inflation och sedan deflation. De är marknaden.

    ‘When you extend to bankers the power to create money ex nihilo, you can hardly be surprised if they start to believe themselves superhuman’ – Sean Quinn

Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas.