Motion om Penningreform – Blogg

En läsare tipsade om en nyhet på den utmärkta hemsidan Positiva Pengar. Det är två miljöpartister som har lagt in en motion till Riksdagen om att utreda en penningreform helt förutsättningslöst. De anser att penningsystemet behöver återdemokratiseras, och beskriver mycket kortfattat och väl utvecklingen mot det vi har idag:

“Under 1800-talets första decennier gav privata banker ut sedlar i en rad länder, vilket skapade ett tilltagande kaos på penningmarknaden. Vid århundradets mitt infördes i land efter land lagstiftning som gav centralbanken monopol på att trycka sedlar. Idag har alltjämt Sveriges Riksbank, och motsvarande institutioner i andra länder och valutaområden, monopol på utgivningen av mynt och sedlar, men då dessa bara omfattar några få procent av den totala penningmängden i en modern ekonomi, så har i praktiken privata banker och kreditinstitut återtagit makten över penningutgivningen – när de beviljar sina kunder lån så ”skapas” i praktiken nya pengar, som väsentligen figurerar som elektroniska pengar i form av siffror i bankernas datorer.

Den som har makt över kreditflödena i ett samhälle bestämmer i hög grad vilka idéer som får möjlighet att förverkligas och vilka typer av företag som får chans att växa, och har på så vis ett avgörande inflytande över hela samhällsutvecklingen. Är det rimligt – eller förenligt med de bärande principerna i en demokrati – att denna enorma makt läggs i händerna på ett litet antal aktörer i finanssektorn?”

De hänvisar sedan till Kumhof/Benes och “The Chicago Plan Revisited” samt Joseph Stiglitz(har fått Ekonomipriset till Alfred Nobels Minne) vars frågor om dagens centralbanker verkligen är självständiga från storbankerna är centrala.

Det är helt oväsentligt vilket håll dessa förslag kommer ifrån, de länder som kan komma ifrån dagens privata penningsystem kommer tillsammans få en fördel långt mycket viktigare än dagens ofta ganska semantiska skillnader mellan många partier/länder. Kan man förändra penningsystemet först, så kan man förbättra och diskutera alla andra samhällsfrågor utan samma extrema koppling till “Tillväxtguden”.

Positiva Pengar – Positiva Pengar – Penningreform – Blogg.

3 thoughts on “Motion om Penningreform – Blogg

 1. “Kan man förändra penningsystemet först, så kan man förbättra och diskutera alla andra samhällsfrågor utan samma extrema koppling till ”Tillväxtguden”.”

  Håller med dig fullständigt, IN! Det är också min slutsats efter att ha ägnat tre år åt att penetrera penningsystemet. När jag skrev utkastet till min idétext hade jag föreställningen att ägare till problemet var människors mentala omognad, medan jag idag ser omognaden som en produkt av det förtryckande centralbanksystemet.

  Alternativet till centralbanksystemet är ju en monetärt finansierad ekonomi, men centralbanksystemet har dessvärre marknadsförts som vore det en naturlag med de konsekvenser vi med all önskvärd tydlighet kan skåda idag, och de som försökt implementera alternativet har oftast blivit mördade.

  Den som dock lyckades utan att bli mördad var Hilters riksbankschef Schacht och detta är hela orsaken till Tysklands “mirakulösa” förmåga att resa sig på 30-talet. Schacht lämnade också en bok efter sig – “The magic of money” från 1967. Tidigare fanns den att ladda ner på nätet, men länken är nu borttagen. Jag laddade ner den till min hårddisk och den går därför att nå via mitt mitt syntetiserande bloginlägg som jag har uppdaterat efter hand: https://www.autentopia.se/blogg/?p=4825

  Ifall dina läsare vill fördjupa sig i penningsystemets orsak och verkan, samt ta del av en framkomlig tågordning för ett alternativ, vill jag varmt rekommendera Per Lundgrens trilogi, som finns att ladda ner gratis på hans hemsida: https://nyaekonomiskasystemet.se/

  Detaljproblemen och dess innebörd, t ex att människor inte längre har tillgång till RIX-systemet genom att Nordea köpte upp postgirot 2002, eller hur dollarn som reservvaluta skapar den Amerikanska hegemonin, eller hur smidigt bankerna får sina skulder avskrivna genom att fasa ut kontanterna, hanterar ju Lincoln med bravur: https://parasitstopp.wordpress.com/

 2. intressantanyheter sa:

  @Carina
  Tack för en mycket bra kommentar med en sammanställning över de viktigaste länkarna i denna fråga. Jag har som tur var sparat en “cachad” kopia på Magic of Money, väldigt bra att du har lagt ut den på din blogg. Det är en viktig bok som nog inte många bankhöjdare vill att kreti och pleti ska läsa. Alla måste dock ställa sig den viktiga frågan som aldrig tas upp när andra världskriget beskrivs i skolans historieböcker:

  Hur i h-vete kunde Tyskland ha “råd” att skapa världens största krigsmakt under depressionen och med ett gigantiskt skadestånd hängande över sig, samt nästan bli av helt med arbetslösheten?

  Schacht ger svaren.

 3. Just IN! Om Schachts bok blev en ekonomisk bibel på universiteten och bland allmänheten, så skulle världen förändras på mycket kort tid! Inte konstigt om länkarna till texten försvinner…

Kommentering stängd.