InflationAtt lösa en skuldkris med inflation är något som ofta kommer fram som ett förslag. Genom att öka penningmängden menar man att de skulder som nu finns kommer bli mindre i procent räknat, jämfört med nuvarande penningmängd.

Då blir även räntan på de lånen enklare att hantera, eftersom även den blir mindre i procent räknat. Då blir det till slut mer pengar över för i ekonomin som kan gå till konsumtion och utveckling istället för till ränteavbetalning och skuldåterbetalning.

Men problemet som många för fram är att det krävs mera skulder för att öka penningmängden, då det är enda sättet att skapa pengar, i dagens penningsystem. Då blir inte nyttan särskilt stor, skulden växer hela tiden med den inflaterade penningmängden och återbetalningen blir troligtvis ännu svårare än tidigare.

Det krävs också att löner hänger med i den takt som mat, el och andra nödvändigheter blir dyrare i pris för att man ska kunna få en högre tillväxt som ju kräver ständigt ökad konsumtion. Det blir kanske även dyrare för företag att investera i sin produktion och utveckling, vilket också hämmar tillväxten. Det verkar helt enkelt som att det inte är så enkelt att “inflationera” sig ur dagens skuldkris.Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas.