DeflationEn annan “lösning” på en skuldkris som diskuteras bland vissa och som bevisligen har hänt förr är deflation.

Att det blir deflation beror oftast på att det först varit en inflationsperiod med ökande skulder, dessa skulder har givit upphov till en större penningmängd under tiden som de har skapats.  När människor inte längre vill ta på sig mer skuld och banken har hårdare krav på lån, väljer en del att betala tillbaka sina skulder istället. Då försvinner de pengar som tidigare har skapats(då pengar skapas ur tomma intet som skuld, försvinner de även direkt när skulden återbetalas) , då minskar penningmängden, dvs det blir deflation.

Detta startar en ganska jobbig skuld/deflationsspiral neråt, eftersom det nu finns mindre pengar i omlopp kan inte alla företag överleva eftersom konsumtionen minskar. Detta gör att flera skulder blir obetalda och att räntebetalningar ställs in, det blir helt enkelt konkurser och nedläggningar runt om i världen. Egentligen enbart p g a att det finns mindre pengar i omlopp, det går helt enkelt inte att ha någon ekonomisk tillväxt när det finns mindre pengar i omlopp.

Det kan ta lång tid innan detta vänder, men det är på ett jobbigt sätt en lösning på en skuldkris, då flera skulder kommer få skrivas av. Därefter kan de människor och företag som kommer ur helskinnade expandera sin konsumtion och verksamhet när skulderna(penningmängden) börjar öka igen.

Exempel på en deflationsperiod i Sverige är början på 90-talet då det blev mängder av konkurser etc som tog många mycket hårt. När Sverige väl hade klarat av den perioden kunde man börja låna och investera så att export och konsumtion ökade den ekonomiska tillväxten igen. Den stora skillnaden mot då är dock att nästan alla har för stora skulder nu, på 90-talet var vi tämligen ensamma om våra problem samt att vi har enormt mycket större privata skulder idag.

Läs gärna detta blogginlägg där du kan klicka dig vidare till mer information för att se hur svår deflationslösningen kan bli för alla människor.One thought on “Deflation

  1. Jan Örsell sa:

    IN! Det är ju en konsekvens av samma vansinniga system. Att pengar skapas genom lån och också försvinner när lånen betalas tillbaka. Det är därför vi måste ha en fast penningmängd som inte varierar över tid. Med en fast penningmängd blir det varken inflation eller deflation i någon större omfattning. Skuldberg kan inte byggas upp och penningmängden minskar inte om lånen betalas tillbaka. Den ohållbara ständiga tillväxten är inte längre nödvändig för att systemet ska fungera.

Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas.