Kontanterna, interpellationsdebatt från igår i Riksdagen

Då USA nu har valt Obama igen kan det vara intressant att vet vad som hände här hemma istället igår och som borde uppmärksammas stort. Det var en interpellationsdebatt om våra kontanter igår, på anförande av Ulla Andersson(V) till Peter Norman(M), se exakt frågeställning nedan:

“2012/13:45 Bankernas kontanthantering

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Allt fler banker upphör nu med kontanthantering. En del upphör helt, andra inför stora restriktioner, till exempel genom att tvinga bankkunderna att beställa kontanter två dagar i förväg.På ett övergripande plan är det positivt att hanteringen av kontanter minskar i samhället, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Och utvecklingen är tydlig – ca 70 procent av alla köp sker i dag med kontokort. Den här utvecklingen ställer emellertid till problem för många individer och grupper i samhället. Många har aldrig hanterat kontokort och har svårt med internet med mera. Det är inte ansvarsfullt av bankerna att inte tillhandahålla grundläggande kontanthantering. Därför vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta något initiativ för att tvinga de stora affärsbankerna att upprätthålla någon form av kontanthantering?”

Då detta är en enormt viktig fråga i dagens osäkra finansiella system, som varje dag med all säkerhet går närmare en kollaps, så länkar vi här till interpellationsdebatten i sin helhet. Den kommentar vi gör är att det handlar om människors rätt att äga sina egna pengar, och inte tvinga in dem i dagens skuldbaserade valutasystem. Så fort vi sätter in pengar på banken är de inte längre våra egna, det blir en fordran på banken, möjligheten att använda denna fordran gör de nu allt i sin makt att avskaffa och ta bort. Och nej, bankfack är inte heller längre ett alternativ, sedan krisen 2008 är det alternativet borttaget, då du ej får ha lagliga betalningsmedel i bankfacket(Helt otroligt i sig!).  Alternativet om man inte litar på banksystemet är enbart att ha pengarna hemma, så om de styrande på riktigt oroar sig för rånrisken, då borde de verkligen ta denna fråga på allvar. Vi ser redan i frågeställningen att det finansiella systemets uppbyggnad förbises, det känns alltså som att både frågeställare och svarande ej tar grundproblematiken på allvar. Lite kring detta diskuteras dock som väl är i debatten, bl.a inlåning och rätten till sina egna pengar, se klipp:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WRkrscrXfdE[/youtube]

Här är länken till Riksdagens arkiv med videon för den som inte vill se via youtube.

PS: Att kontanter dessutom är överlägsna vid strömavbrott, katastrofsituationer, tillfälliga marknader, insamlingar, förenings- och ungdomsverksamhet etc är ytterligare en anledning till deras existens. DS.