Kina verkar vilja stärka kommuniststyret på partikongressen | Reuters

På nästa partikongress verkar Kina vilja förstärka makten för kommunistpartiet och toppledarna.

Mycket intressant då själva förevändningen från flera politiker i väst alltid har varit att handel med Kina skulle göra “invånarnas demokratiska rättigheter” starkare. Återigen har globaliseringen visat en helt annan sida än den medierna och globaliseringsförespråkarna vill ge sken av. Att man vill/tvingas öka handeln i världen beror enbart på att systemet är uppbyggt på ett sätt som gör att alla måste växa hela tiden, varje år i all evighet, så att den globala BNP:n och därmed skuldökningen kan fortsätta att betala räntan på de gamla skulderna.

China hints at move to strengthen Communist rule at party congress | Reuters.

PS: Regeln om att ökad handel alltid är bättre används enbart som argument när det passar politikerna. I fallet med Iran så är tydligen sanktioner som leder till hyperinflation och dyra matpriser den rätta metoden. Märkligt och inkonsekvent kan man tycka, om man jämför med hur tongångarna är i fallet med Kina. DS