Hälften känner inte till spargaranti | Näringsliv | SvDDen här korta nyheten är inte mest intressant p.g.a sitt huvudbudskap, vilket dock i sig säger en hel del om hur lite de flesta bryr sig om hur penningsystemet fungerar.

Nästan hälften av alla invånare i Sverige vet inte om att det finns en insättningsgaranti på 100 000 Euro.

Men det som gör nyheten extra intressant är att det är Riksgälden som vill gå ut med mer information kring detta, då detta annars kan leda till mindre finansiell stabilitet(Mycket lustigt argument, om det är så farligt att ta ut sina pengar från banken, så är det väl redan ett tydligt tecken på att systemet i sig är instabilt), citat:

“Därmed finns en risk att många rusar till bankerna och tömmer sina konton vid en finansiell oro – en åtgärd som skulle förvärra den finansiella stabiliteten”

Varför går man ut med denna nyhet nu, och varför har Riksgälden ens beställt denna undersökning av SIFO, är man kanske extra rädd för att detta ska hända inom en snar framtid?

De avslutar också med detta viktiga beslut, som man kan läsa mer om här:

“Riksgälden kommer nu att arbeta vidare för att öka både kunskapen och kännedomen om insättningsgarantin.”

Så skönt att vi vet att de kommer jobba mer för att förklara att ett system i sig är så instabilt att alla skattebetalare i landet måste täcka upp för det vid en eventuell kris.

Hälften känner inte till spargaranti | Näringsliv | SvD.