Framgångsfällan | SVT Play

Denna dokumentär handlar om våra “framsteg” inom ekonomi och teknik, och ställer de tuffa frågorna som sällan ges plats i media:

Vad är utveckling?

Är utveckling alltid bra?

Är det alltid bra att gå “framåt”?

Är Ekonomi verkligen en vetenskap?

Den är intressant eftersom den tar ett hyfsat helhetsgrepp och går in på begrepp som naturkapital, dna och att de härskande ekonomiska modellerna är ett enda stort “hittepå”, med variabler som inte är tagna från verkligheten. Därför kan det självklart inte finnas någon långsiktig lösning på återkommande kriser med nuvarande modeller. Det finns självklart en del saker som sägs i denna dokumentär som man verkligen kan ifrågasätta, exempelvis angående den påstådda överbefolkningen, som absolut har sina kritiker.

Men det som gör att alla borde se denna dokumentär är att Michael Hudson intervjuas. Michael Hudson är en ekonomiprofessor som har jobbat åt Wall Street, men nu bytt sida, och som starkt kritiserar dagens system.

Han går igenom historien angående statliga pengar och återkommande skuldavskrivningar, på ett begripligt, och intressant sätt. Det är ett bra komplement till denna bloggs beskrivning av den ekonomiska historien, som finns här.

Hans kontenta är väldigt enkel:

Med dagens system skapas en rik elit av oligarker, som hellre svälter ihjäl en stor del av befolkningen, än att ändra system där de tappar sin makt över penningsystemet. Detta slutar alltid i revolution och kaos.

Det mest kända rike som först struntade i skuldavskrivningar, och valde att suga ut och erövra istället, det var Romarriket.

Det slutade ju som bekant väldigt bra.

I övrigt så rekommenderas alltid följande artikel där Michael Hudson säger det som alla pålästa förstår, men inte vågar säga:

EU gör vad USA ber dem att göra

Ur den översatta texten från Kristianstadsbladet:

“Dollarn som världens reservvaluta garanteras av amerikanska kärnvapen. Europa är en koloni till USA. Norge skänker bort sin olja. Michael Hudson kan låta som en paranoid vänsterextremist. I verkligheten är han ekonomiprofessor och konsult på Wall Street.”

Framgångsfällan | SVT Play.

3 thoughts on “Framgångsfällan | SVT Play

 1. Jan Örsell sa:

  En mycket bra film. Man kan ju alltid ställa frågan om hur många människor vi kan vara på jorden men frågan är lite knasig i sig. Poängen i filmen är ju klar att ett hållbart samhälle bygger på att vi håller oss inom planetens gränser. Den påfrestning vi utsätter miljön för beror naturligtvis på hur mycket var och en påverkar miljön x antalet människor. Ju fler vi blir ju mindre utrymme har var och en av oss att påverka miljön. Någon exakt gräns hur många vi kan bli finns ju inte utan ju fler vi blir desto mer miljövänligt måste var och en leva för att hålla oss inom planetens gränser. Förr eller senare så måste befolkningsmängden plana ut och ju senare det blir ju fattigare tillvaro får vi. Med den ojämlikhet och det resursslöseri som finns idag så är vi helt klart redan för många. Vi har ju redan överskridit gränserna för vad planeten tål på flera områden trots att många lever i extrem fattigdom. Visst har det betydelse vilken teknik vi använder men det finns ändå en gräns för vad planeten tål och hur effektiva och miljövänliga vi kan bli. Fler människor kan producerar fler varor förutsatt att naturresurserna räcker till men vi är ju också fler som ska dela på dessa varor så vi får det ju inte bättre för det. De enda som tjänar på en stor befolkning (kortsiktigt) är ju den maktelit (ekonomisk, politisk eller religiös) som lever på vad andra har producerat. Någon slags styrning av samhället måste vi ha men frågan är hur denna styrning ska se ut. Hur stor grupp människor det ska vara, hur mycket makt de ska få och hur bra dessa ska ha i förhållande till andra i samhället.

 2. Jan Örsell sa:

  Vad som blir uppenbart genom de frågor som ställs i filmen är också att det idag råder en brist på demokratiskt inflytande över kapitalet och hur resurserna i samhället används.

  Miljarder och åter miljarder läggs på robotutveckling och självstyrande personbilar och annat skit som bara gynnar det privata kapitalets kortsiktiga vinstintresse. Istället för ordentliga satsningar på en hållbar utveckling som behövs och folk efterfrågar kastas resurser i sjön på futuristiska framtidsvisioner utan koppling till verkligheten. Varför ska vi utveckla robotar för vård och omsorg när det finns gott om arbetskraft men ont om energi och naturresurser. Detta när människor är uppenbart bättre på vård och omsorg än maskiner vilka aldrig kan ersätta mänsklig omtanke och sociala kontakter. Varför satsa pengar på självstyrande personbilar när miljön istället kräver en övergång till kollektivtrafik. Listan kan göras hur lång som helst på helt vansinniga satsningar som är rent samhällsfarliga. Som utvecklingen mot artificiell intelligens exempelvis. Ett verklighetens “Skynet” där intelligenta maskiner blir våra fiender är faktiskt inte en omöjlighet. Det finns en mängd andra sådana hot mot mänskligheten som vi själva kan orsaka genom ogenomtänkt forskning och så kallad utveckling.

 3. Jan Örsell sa:

  Jag har ett tips om en dokumentärfilm som är helt lysande och tar upp ett mycket viktigt ämne som nästan ingen talar om men som påverkar så många människor. Den är både skrämmande men också hoppfull och stundtals ganska rolig. Den har koppling till utveckling men också till andra kommentarer jag gett angående masspsykoser, hjärntvätt och likriktning. Jag rekommenderar alla att se den. Länkar här.

  https://urplay.se/Produkter/180392-Tristessens-risker

Kommentering stängd.