EkonomiNär det gäller dagens ekonomiska system som i princip finns i hela världen är det viktigt att gå till grunden med hur det är uppbyggt. Ett mått som alltid nämns i media är BNP(Bruttonationalprodukt). När BNP ökar så tolkas det ofta som positivt, som att vi automatiskt får det bättre bara BNP konstant ökar. BNP mäter värdet på alla varor och tjänster i ett land som producerats under ett år. Detta innebär att vad som än händer som kräver en ekonomisk insats, exempelvis om en region förstörs av ett krig eller härdsmälta i ett kärnkraftverk och den behöver byggas upp, så ökar BNP.  I detta fall har säkert många människor lidit, men BNP ökar ofta efteråt. Det är viktigt att tänka på när man hör att BNP har ökat någonstans, fick verkligen alla det bättre eller låg det något allvarligt och rent av destruktivt bakom? Kunde rent av alla dessa pengar som användes för att bygga upp en region istället använts till något bättre, exempelvis utvecklingen av ny teknik, alternativ energi eller bättre sjukhus och skolor? Att mäta BNP per land blir också fel av många andra orsaker, exempelvis är BNP per person bättre, annars kan BNP enbart ha ökat pga att fler personer bor i landet.

Den andra saken som är intressant om vårt ekonomiska system är att vi har ett system som bygger på ständigt ökande BNP, dvs ständigt ökande ekonomisk tillväxt, dvs ständig ökning av produktion, varor eller tjänster. Detta leder oundvikligen till enorma problem, då vi tyvärr ej lever i en värld där detta är möjligt. Vår värld och våra resurser i form av råvaror, råmaterial etc är ändligt, Jorden är nämligen rund. Ständigt ökande tillväxt heter med ett finare ord exponentiell tillväxt. Exponentiell tillväxt kan beskrivas genom att man hela tiden ökar något med ett visst procenttal, Sveriges Riksbank har exempelvis som mål att öka inflationen 2% per år. Varje år. I all framtid.

Det räcker att se hur Nationalencyklopedin definierar exponentiell tillväxt: Ekonomisk tillväxt enligt ett konstant procenttal leder till exponentiell tillväxt med i längden orimliga följder.

Orimlliga följder. Tänk gärna på det nästa gång du hör ordet ekonomisk tillväxt.

Att vi har ett ekonomisk system som kräver ständigt ökande tillväxt beror på att vi har ett penningsystem som kräver det. Det är alltså ingen naturlag, det är något som vi människor har skapat. Nedan förenklas detta mycket, men principen stämmer:

I princip alla pengar idag skapas genom lån. Banksystemet har idag den unika rättigheten att skapa pengar, som de ger ut som lån(kallat krediter). När någon lånar dessa krediter så krävs det att ränta betalas på beloppet. Eftersom räntan inte skapas samtidigt som lånet måste dessa pengar komma från resten av ekonomin. Det blir alltså en jakt på på pengar av alla som har ett lån, men mängden pengar räcker inte till alla, då räntan ej har skapats. För att man alltid ska finna nya pengar till räntebetalningar krävs alltså att det globalt sett alltid skapas nya lån som kan användas till att betala räntan på de gamla lånen. Det är därför som den globala skulden alltid ökar i samma takt som den globala BNP:n ökar.

Det är pga ovanstående som en ökning av BNP är så viktigt, om inte BNP ökar, då ökar inte lånen, och då ökar inte mängden pengar. Det fattas alltså pengar att betala ränta på de lån som tagits och detta leder till konkurser, främst på de ställen där BNP minskar mest, just nu i exempelvis Grekland.

BNP i sig leder alltså inte per automatik till något bättre, men det måste öka för att hela vårt system inte ska implodera. Men att ha en ständigt ökande skuld, dvs genom exponentiell tillväxt leder i längden till orimliga följder. Det verkar alltså som att vårt ekonomiska system helt enkelt är felkonstruerat och detta borde diskuteras mer i media när “Eurokriser” och “skuldkriser” tar upp en allt större tid av nyhetssändningen.

På denna blog kommer vi gå igenom alternativa lösningar och rapportera om allt som tillhör det.

 2 thoughts on “Ekonomi

  1. Per-Magnus sa:

    Vad hände den 15/9?

  2. intressantanyheter sa:

    Tack för din kommentar:

    Antar att du menar att ingen nyhet lades ut då. Helt enkelt en ledig dag, då denna blog drivs helt frivilligt och ingen tjänar några pengar på den så är det svårt att hålla uppe flöden konstant. Det är därför vi har rss-flöden från flera media längst ner. Vi ska utöka det med fler medier allteftersom vi hinner med! (Det hände också så mycket förra veckan(Barrosos EU-tal, FED mm) att det kanske var bra att låta det smälta in lite för de som vill hinna läsa mer om detta.)

Comments are closed.