Dokument utifrån – Smutsiga pengar | SVT Play

En mycket intressant dokumentär från gårdagens Dokument Utifrån. Det måste nog vara den första dokumentär på SVT som verkligen tar ett helhetsgrepp på det som allmänt kallas för maffian. Maffiaorganisationer har i alla tider gjort smutsiga affärer, men de har aldrig kunnat göra det så enkelt som idag. Detta beror på en sak:

Globaliseringen

Eftersom globaliseringen har gjort det mycket enklare att föra pengar mellan olika länder kan man med rätt hjälp lösa de flesta problemen med att tvätta pengar idag. I dokumentären nämns bl.a att man på 70 dagar kan flytta pengar genom lika många länder och konton vilket gör det enormt mycket enklare att tvätta “smutsiga pengar”.

Men det som ofta glöms bort i dokumentärer om “Maffian” är vem som hjälper till med dessa olika “transfereringar”. Varje inbiten maffiafantast har länge förstått vilken bransch som måste hjälpa till, men denna dokumentär är den första som tydligt visar upp fakta kring denna redan utskällda sektors kanske mest smutsiga sida. Det handlar självklart om pengarnas viktigaste hjälpreda:

Bankerna

Utan “legitima” bankers hjälp är det omöjligt att tvätta så enorma summor som det handlar om. Och de få banker som åker dit får oftast bara en liten böteslapp och sen är det “business as usual”. Två ganska närliggande fall är  dessa, artiklarna från The Guardian:

Stor utredning om penningtvätt på HSBC, key players

378 miljarder dollar i penningtvätt åt mexikanska drogkarteller på Wachovia (gav 150 miljoner i böter!?)

De intervjuade experterna menar att den kris som det ekonomiska systemet har satt sig i innebär att bankerna hela tiden behöver leta efter pengar för att täcka upp de riskfyllda affärer som de gör. Därför säger en expert att flera av hans mest kritiska kollegor säger följande:

“Maffian behöver inte leta efter banker. Bankerna vill ha maffians pengar.”

Man menar också att anledningen till att det inte finns t.ex svarta listor över misstänkta konton etc, beror på att det i skatteparadisen även finns pengar som storföretagen använder för att muta politiker med, runt om i världen. Och det viktigaste centrumet för den ekonomiska brottsligheten är självklart för de insatta:

London (och då närmare bestämt en liten plats mitt i London, som heter “The City of London Corporation”, som härstammar ända från 1200-talet. Med egna finansregler, egen borgmästare, egna poliser och förbindelser med alla andra skatteparadis i det brittiska samväldet, så som exempelvis Jersey och Caymanöarna).

Kort sagt, se denna dokumentär om du vill förstå mer om hur gränsen mellan “lagligt” och “olagligt” suddas ut allt mer i krisens spår.

Dokument utifrån – Smutsiga pengar | SVT Play.

8 thoughts on “Dokument utifrån – Smutsiga pengar | SVT Play

 1. Jan Örsell sa:

  IN! Jag har precis sett dokumentärfilmen och tänkte att den måste du se men det har du tydligen redan gjort. Jag tycker den (som i princip allt jag ser och hör numera) ger stöd för mina uppfattningar. Kapitalismens verkningar med sitt privata ägande och privata vinstintresse till vilket pris som helst utan tanke på andra och morgondagen är roten till alla de problem vi har i dagens samhälle. Hästkötts skandalen är ett annan aktuellt exempel. Värt att notera är att de poängterar hur viktig del de kontanta pengarna spelar i sammanhanget. Vad jag menar är att det är ett politiskt problem som måste lösas politiskt och att det är farligt att fokusera allt för mycket på bara banksystemet och betalningsmedlen i form av kontanter eller digitala pengar. Så länge man har den insikten är det okej att ha vilken åsikt man vill om kontanter i dagens samhälle. Det finns för och nackdelar med båda systemen men grunden till problemen är något helt annat. Som jag skrivit innan är införandet av det kontantlösa samhället på sikt en del av lösningen men det behövs även andra åtgärder och i vilken ordning detta bör ske vet jag inte om det nu har någon betydelse. Att bojkotta bankerna genom att ta ut sina kontanter (om man har några tillgångar) är ingen lösning på problemet. Möjligen kan det ibland vara droppen som får bägaren att rinna över för en del konkursmässiga banker men lösningen är som jag tidigare skrivit att på politisk väg byta ut det nuvarande kapitalistiska systemet mot ett nytt omarbetat socialistiskt samhällssystem.

 2. intressantanyheter sa:

  Som jag sagt tidigare:

  Min poäng är valfriheten.

  Vill jag ha pengar som blir bankens skuld till mig eller vill jag ha dem i kontantform? Så länge inget digitalt alternativ finns för kontanter så tänker jag fortsätta försvara den valfriheten.

  Att andra problem som t.ex bedrägerier etc är enorma problem med dagens system håller jag helt med om.

 3. ove sa:

  Varken kapitalismen eller socialismen löser något.
  Titta i historieboken, det finns inget exempel på att det fungerar.
  Problemet kan bero på helt andra saker som att pengarna vi använder lånas ut till oss av banker och inte bara finns i ekonomin.
  Detta problemet lider alla ekonomier av.

  Med statligt utgivna pengar så fungerar både kapitalismen och socialismen.
  Bankerna lånar våra pengar vi inte behöver och lånar ut till andra, banker ska vara banker.

  Är det verkligen en fri marknad när pengar inte är fria på marknaden.
  Dagens pengar kommer huvudsakligen från riksbankernas sedelpress och lånas ut till bankerna som sen för ut pengarna som krediter på marknaden.

 4. Jan Örsell sa:

  Ove! Jo verklig socialism löser allt! Har du hört talas om uttryck som att skriva ny historia? Har du läst det jag skrivit om ett nytt omarbetat verkligt socialistiskt samhällssystem? Till skillnad från de socialistiska system som prövats är det ett helt annat samhällssystem som jag föreslår. Vad tror du ligger bakom att vi har det system vi har idag? Tänk lite längre. Hur kan du och andra (med historieboken som du säger) undgå att se att det privata kapitalet (som är kapitalismens grund) aldrig blir nöjt utan ständigt vill ha mer vilket föder mer habegär, egoism, statustänkande, orättvisor och mer kapitalism? Det är en cancersvulst som om den släpps fri och inte motarbetas växer och förgiftar allt och alla i hela samhället. Det finns bara en sak som kan bota det nuvarande sjuka samhället och det är framväxandet av den motsatta samhällsideologin socialism. Se
  “Dokument inifrån” med rubriken “Lönesänkarna” så kanske du förstår bättre vad det handlar om.

 5. Jan Örsell sa:

  Till Ove och andra! Du skriver att det finns inget exempel på att det fungerar. Det är riktigt att just precis exakt min modell aldrig har prövats fullt ut eftersom det är en ny modell men det fanns en gång i tiden ett land som hade ett samhällssystem som i stora drag liknade mitt system men inte gick riktigt så långt. Ett land som byggde på ett öppet demokratiskt samhälle i kombination med en marknadsekonomisk del, små klass och löneskillnader, och full sysselsättning. Det gick ganska bra för det landet och det har setts som ett världsekonomiskt under. Det var knappast bara en slump utan något rätt måste det landet ha gjort innan det svek sina egna socialistiska ideal och sveptes med i resten av världens så kallade “nyliberalistiska” högerpolitik. Hur hade det landet sett ut i dag om det istället fortsatt att utveckla sin socialistiska modell i samma anda? Känner du måhända igen det landet även om det numera förfaller mer och mer? Om inte så kan jag tala om att det är Sverige jag pratar om.

 6. Jan Örsell sa:

  IN! Du måste väl ändå inse att det handlar om de traditionella höger och vänsterpolitiska ideologierna kapitalism respektive socialism. Hela tanken att ens försöka bygga ett samhälle på något annat än någon form av socialism är ju fullständigt absurd. Det sociala gemensamma bygget av samhället är ju själva grunden för alla samhällsbyggen. Hur skulle ett myrsamhälle fungera om alla individer började anamma samma idiotiska “jag sköter mej själv och skiter i andra” mentalitet som kapitalismen står för? Det skulle gå åt helvete med hela samhällsbygget och alla individer skulle drabbas. Det samma gäller alla samhällsbyggen. Även vårt eget. Vi måste förstå att vi är beroende av varandra och vi måste hjälpas åt i det samhällsbygget annars drabbas vi alla när samhället inte längre fungerar. Ett sådant feltänk i kapitalismen är fokuseringen på att företagen hela tiden ska ge stora vinster. Företagens uppgift i samhället är inte att generera vinster utan att organisera arbetet med att producera varor och tjänster genom att effektivt balansera in och utgifter. Kortsiktigt kan det innebära en vinst för att ha råd med investeringar men på lång sikt ska det gå jämt upp. Ett överdrivet konstant vinstintresse leder bara till ett ineffektivt utnyttjande av samhällets gemensamma resurser. Vinst som inte behövs för sådana investeringar ska inte läggas på hög utan tas ut som skatter för att finansiera infrastruktur och gemensamma trygghetssystem eller betalas ut som löner som ger större välstånd och högre efterfrågan vilket ger fler jobb osv. Allt välstånd bygger på de naturresurser vi har, arbetet med att förädla dessa naturresurser, att sköta om varandra och smarta lösningar på hur man organiserar det arbetet. Hur gynnas samhällsbygget av att en del har ett så stort eget kapital att de kan leva på kapitalinkomsterna och inte behöver jobba? Det är den borgerliga regeringens verkliga så kallade “jobbpolitik”. Att öka klasskillnaderna och gynna spekulation och kapitalinkomster i stället för arbete. Ett effektivt samhälle handlar inte om att jaga arbetare med blåslampa för att spara en och annan minut eller att försämra trygghetssystemen utan om ett effektivt användande av vårt gemensamma kapital och att undvika onödig byråkrati. Du poängterar hela tiden det ineffektiva i att ha en onödig parasiterande mellanhand i form av banker men när det gäller andra sådana onödiga parasiterande mellanhänder i form av ett privatägt kapital är det tydligen helt okej. Försök att vara lite mer objektiv om du vill framstå som seriös.

 7. intressantanyheter sa:

  Jan:

  Du har uppenbarligen inte tagit mitt tips om att läsa Margrits Kennedys bok på allvar. Då hade du förstått att jag tänker längre än enbart penningsystemet. Där är det väldigt tydligt att man inte kan leva på sitt “kapital” om världen ska vara långsiktigt hållbar. Att du menar att jag tycker det är ok med parasiterande mellanhänder förstår jag inte alls, och att kalla mig oseriös gör mig riktigt besviken. Att du ska bestämma vad jag ska skriva för att framstå som “objektiv” verkar ju helt motsägelsefullt, du får ju skriva vad du vill och jag har aldrig redigerat något du skrivit.

  Det fria ordet är det viktigaste om vi ska kunna bygga något bättre. Du kan inte begära att jag ska skriva om alla parasiterande mellanhänder och korrumperade företag i alla branscher. Hur tror du jag skulle ha tid med det? Jag har koncentrerat mig på penningsystemet, och det är knappt jag hinner med det. Och anser du att jag är oseriös och inte vill läsa mer så är det bara att sluta.

  Här är dock några andra företag som jag har mycket svårt för, så att jag framstår som mer “seriös”:

  Monsanto
  Google
  General Electrics
  F.d Blackwater och alla andra vapen/militärföretag som profiterar på allt lidande penningsystemet bidrar till att uppehålla.
  Shell
  BP
  Nestlé
  Samt EU, som snart är den största parasiten av alla.

  Nöjd nu?

 8. Jan Örsell sa:

  IN! Det var faktiskt inte så illa menat som det uppenbarligen uppfattades som. Jag ber om ursäkt. Jag är smärtsamt medveten om att tiden och orken inte räcker till allt. Jag har själv av den anledningen inte läst den boken du skrivit om men det kanske jag gör någon gång. Jag uppskattar dina tips för att jag uppfattar dej som just seriös och klok. Just av den anledningen tyckte jag du borde se den som jag tycker uppenbara kopplingen till traditionell höger/vänster politik och deras ideologier som vissa andra tydligen inte förstår eller vill kännas vid. Sen menar jag att du skulle framstå som ännu mera seriös (om du vill det) om du inte fokuserade lika mycket på penningsystemet då det hänger ihop med så mycket annat i samhället vilket jag tror att du förstår även om det ibland inte framkommer så tydligt. Det fria ordet är viktigt och jag är tacksam för att jag fått skriva här. Du kan och får naturligtvis välja vad du vill rapportera om. Men om ditt tänkande nu sträcker sig längre än just penningsystemet (vilket jag faktiskt tror) så tycker jag det är lite märkligt att fokusera på just det särskilt som gränserna är så otydliga och allt hänger ihop. Om du nu tycker (som jag) att det kapitalistiska systemet är fel tycker jag det är både konstigt och dumt att inte skriva om det men du skriver naturligtvis vad du vill. Jag tror kanske att du förstått lite bättre vad jag menade och att du kanske också fick ta en del av min frustration över att inte höras och förstås av andra. Kopplingen mellan penningsystemet och andra delar i samhället framgår tydligt i den lysande och tankeväckande dokumentären “Dokument inifrån” med rubriken “Lönesänkarna” som jag tipsat dej om.

Kommentering stängd.