Därför går världens största bankrånare fria | SvDTyvärr uppdateras inte bloggen så ofta längre p.g.a tidsbrist men ibland kommer artiklar som känns viktiga att länka till.

Att ha ett system som konsekvent rånar en del av befolkningen och låter en elit gå fri ifrån allt vad ansvar heter, kan bara leda till fördärv. Därför är det bra att vissa journalister fortfarande uppmärksammar detta faktum, att bankerna styr världen till den milda grad att den inte bara går fria, utan t o m premieras för deras brott.

 

“Den finanskris som inleddes 2007 är 70 gånger (!) större än 90-talets krasch. Och den brottslighet som har uppdagats de senaste åren är så omfattande att det är svårt att riktigt ta in.

Det handlar om manipulation av styrräntan Libor som påverkar prissättningen av kontrakt värda 350 000 miljarder dollar. Systematisk riggning av den globala valutamarknaden. Manipulation av marknaderna för olja, guld, elektricitet och andra råvaror. Bolånebedrägerier, penningtvätt, skatteflykt, brott mot FN-sanktioner…

…William Black påpekar att rättsväsendet är sällsynt illa utrustat för att bekämpa kriminalitet inom finansvärlden. Av de en miljon människor som jobbar med brottsbekämpning i USA sysslar bara 2 300 med att utreda ekobrott. Dessa ska täcka över 1 300 olika branscher. Ungefär som att ha en ensam patrullerande konstapel i en mångmiljonstad styrd av maffian.

Liknelsen är inte helt missvisande eftersom just finansindustrin visat sig ha beskydd från högsta ort. Efter krisen var det många som spådde att bankernas sargade anseende skulle försvaga deras politiska inflytande.

Det blev tvärtom. De största bankerna har bara blivit större och mäktigare. I USA har de lyckats få politikerna att skjuta upp ny och tuffare lagstiftning. Och bonusarna på Wall Street är tillbaka på rekordnivåer.”

Och samtidigt sitter bankeliten i Davos (inklusive vår förre firade finansminister)och funderar på hur de ska lösa fattigdomen, med biljetter som kostar upp till 500 000 kr styck. Det känns tryggt att veta.

Därför går världens största bankrånare fria | SvD.