Category Archives: Politik

Därför går världens största bankrånare fria | SvDTyvärr uppdateras inte bloggen så ofta längre p.g.a tidsbrist men ibland kommer artiklar som känns viktiga att länka till.

Att ha ett system som konsekvent rånar en del av befolkningen och låter en elit gå fri ifrån allt vad ansvar heter, kan bara leda till fördärv. Därför är det bra att vissa journalister fortfarande uppmärksammar detta faktum, att bankerna styr världen till den milda grad att den inte bara går fria, utan t o m premieras för deras brott.

 

“Den finanskris som inleddes 2007 är 70 gånger (!) större än 90-talets krasch. Och den brottslighet som har uppdagats de senaste åren är så omfattande att det är svårt att riktigt ta in.

Det handlar om manipulation av styrräntan Libor som påverkar prissättningen av kontrakt värda 350 000 miljarder dollar. Systematisk riggning av den globala valutamarknaden. Manipulation av marknaderna för olja, guld, elektricitet och andra råvaror. Bolånebedrägerier, penningtvätt, skatteflykt, brott mot FN-sanktioner…

…William Black påpekar att rättsväsendet är sällsynt illa utrustat för att bekämpa kriminalitet inom finansvärlden. Av de en miljon människor som jobbar med brottsbekämpning i USA sysslar bara 2 300 med att utreda ekobrott. Dessa ska täcka över 1 300 olika branscher. Ungefär som att ha en ensam patrullerande konstapel i en mångmiljonstad styrd av maffian.

Liknelsen är inte helt missvisande eftersom just finansindustrin visat sig ha beskydd från högsta ort. Efter krisen var det många som spådde att bankernas sargade anseende skulle försvaga deras politiska inflytande.

Det blev tvärtom. De största bankerna har bara blivit större och mäktigare. I USA har de lyckats få politikerna att skjuta upp ny och tuffare lagstiftning. Och bonusarna på Wall Street är tillbaka på rekordnivåer.”

Och samtidigt sitter bankeliten i Davos (inklusive vår förre firade finansminister)och funderar på hur de ska lösa fattigdomen, med biljetter som kostar upp till 500 000 kr styck. Det känns tryggt att veta.

Därför går världens största bankrånare fria | SvD.Bulgarien försäkrar att banksystemet är stabilt | Utrikes | svenska.yle.fiEftersom Jörgen Andersson(M) uppenbarligen har viktigare saker för sig än att svara på den debatt han själv dragit igång, så passar det bra med en lite “rolig” nyhet som anspelar på hans slutsatser om vårt säkra banksystemet.

Det är alltid extra intressant när en President går ut och “försäkrar” att banksystemet är stabilt. I detta fall handlar det om Bulgarien där stora kontantuttag har ägt rum senaste veckan. Den logiskt tänkande individen borde omgående inse bedrägeriet i detta uttalande:

OM banksystemet verkligen var säkert, då skulle ju vem som helst, när som helst, kunna ta ut sina egna pengar, UTAN att systemet skulle kollapsa. Och då krävs inga uttalanden från systemets folkvalda lakejer. I detta fall Presidenten, som oavsett sin egen personliga åsikt, säkerligen känner att han inte har något annat val än att försöka “lugna” befolkningen, annars rasar det allsmäktiga “systemet” ihop.

Men när hela systemet är ologiskt, är det inte konstigt att det krävs ologiska uttalanden för att hålla det vid liv.

Även SVT uppmärksammade denna nyhet i morses på morgonnyheterna, men naturligtvis helt utan reflektion i det extremt ologiska i Presidentens uttalande. De berättade också att Bulgarien får ett nödlån på 30 miljarder eftersom många sparare har tagit ut sina pengar.

Men det vara bara p.g.a “rykten” som spararna tog ut sina pengar, då det självklart aldrig är något fel på systemet…som ju är säkert. Eller hur är det egentligen?

Bulgarien försäkrar att banksystemet är stabilt | Utrikes | svenska.yle.fi.

Peter Sunde Kolmisoppi: Vi måste riva upp FRA-lagen | Debatt | Aftonbladet

En intressant krönika som går igenom de händelser som hände när FRA-lagen under stora problem till slut röstades igenom 2008. Här skrivs det som många nu tycker att Uppdrag Granskning har fått bevis för; det var storebror USA som krävde att lagen skulle gå igenom. Kanske mest intressant är att han som skriver den, Peter Sunde, tidigare är mest känd för sin delaktighet i Pirate Bay.

Så nog vet han hur det är att vara jagad av hemliga underrättelsetjänster och han har verkligen en del mycket märkliga domar emot sig från det svenska rättsväsendet. Ur artikeln:

“Vi kände medvind när vi förstått att några personer i alliansen skulle rösta emot och därmed fälla förslaget. Fredrik Federley (C), Annie Lööf (C), Birgitta Ohlsson (FP) och Karl Sigfrid (M)…partipiskan ven..I fallet om FRA har två av fyra som bytte sida istället blivit belönade med ministerposter i regeringen!”

Dessa två är för er som inte vet:

Näringsminister Annie Lööf

EU-minister Birgitta Ohlsson

Det kan ibland vara bra att påminnas om hur det fungerar när storebror kräver sin rätt till dominans. Det är nämligen en sak som detta land har och som vi inte kan klara oss utan:

Världens Reservvaluta, den s.k Petrodollarn.

Utan tillgång till den faller våra banker på en dag. Bokstavligen talat. Men Birgitta Ohlsson gick ju så tidigt som 2001 ut med artikeln “Avskaffa Sverige”, där följande rader kan läsas:

“Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld genom att sträva efter en global union med federalistiskt statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis.”

Självklart passar det perfekt att tycka så för en EU-minister.

Peter Sunde Kolmisoppi: Vi måste riva upp FRA-lagen | Debatt | Aftonbladet.

K special – Mark Lombardi – konsten som skakade FBI | SVT Play

En oerhört intressant dokumentär om konstnären Mark Lombardi som dog under mystiska omständigheter i sin ateljé strax innan 9/11. Han var en person som försökte få ihop storfinansen med internationell brottslighet genom att grundligt gå igenom fakta som fanns om respektive personers nätverk. Därefter gjorde han konst av sina slutsatser i form av mönster med pilar över de olika nätverken som fanns. Från SVT:

Strax efter 11 september kontaktas Whitneymuseet i New York av den federala polisen. FBI begär att få granska ett verk av konstnären Mark Lombardi. Kort därefter försvinner teckningen från museets utställning. Bara några månader tidigare hade Lombardi hittats död i sin ateljé. Med bara en blyertspenna och ett stort ark papper hade konstnären skapat ett intrikat mönster av linjer och bågar för att illustrera sambanden mellan familjen bin Ladin och den amerikanska storfinansen. Hur kunde Mark Lombardi ha kunskap om detta? Och var hans död verkligen självmord?

Mark Lobardi är en person som sällan får sina tankar publicerade i ett nationellt TV-program, därför är det nästan en “Must see”.

K special – Mark Lombardi – konsten som skakade FBI | SVT Play.

Börskometer i en skyddad verkstad | Debatt

Den tidigare näringsministern, och starka euromotståndaren, Leif Pagrotsky har skrivt en intressant debattartikel i Expressen. Han sammanfattar den senaste tidens märkliga skillnader mellan de företag som gör något(Industrier) och de som hittar på saker från luften(Banker).

– De som hittar på saker rakt ur tomma luften tjänar självklart mycket mer pengar än de som måste köpa in material för att förädla något.

Att de som hittar på saker dessutom skyddas av skattebetalare genom såväl politiker som Riksbank, minskar ju inte deras riskbeteende direkt. Ur artikeln:

Bankerna är inte ensamma utan del av ett större sammanhang. Även andra branscher har det gott i hägnet av statliga regelverk som ger trygg efterfrågan och bekvämt skydd mot hotet om verklig konkurrens.

Längre ner i artikeln sätter han fingret på det som håller på att hända i Sverige, nämligen frågan om hur framtiden kommer att se ut och vad vi skapa jobb inom då:

“Det är svårt att se en framtid för Sverige där vi lever på att byta bostadsrätter med varandra, förvalta varandras sparmedel eller renovera varandras kök.”

Slutsatsen är att det kan liknas vid denna bild, som visserligen visar dagens USA, men som med några ordbyten lika gärna kunde varit Sverige:

20131117_itsallshit

Denna bild gör att man kan ställa sig frågan:

Om man nu måste hålla på att trycka pengar, varför måste de då först ges till de som redan har det bäst, och som dessutom är ansvariga för alla “finanskriser”?

Börskometer i en skyddad verkstad | Debatt.

Motion om Penningreform – Blogg

En läsare tipsade om en nyhet på den utmärkta hemsidan Positiva Pengar. Det är två miljöpartister som har lagt in en motion till Riksdagen om att utreda en penningreform helt förutsättningslöst. De anser att penningsystemet behöver återdemokratiseras, och beskriver mycket kortfattat och väl utvecklingen mot det vi har idag:

“Under 1800-talets första decennier gav privata banker ut sedlar i en rad länder, vilket skapade ett tilltagande kaos på penningmarknaden. Vid århundradets mitt infördes i land efter land lagstiftning som gav centralbanken monopol på att trycka sedlar. Idag har alltjämt Sveriges Riksbank, och motsvarande institutioner i andra länder och valutaområden, monopol på utgivningen av mynt och sedlar, men då dessa bara omfattar några få procent av den totala penningmängden i en modern ekonomi, så har i praktiken privata banker och kreditinstitut återtagit makten över penningutgivningen – när de beviljar sina kunder lån så ”skapas” i praktiken nya pengar, som väsentligen figurerar som elektroniska pengar i form av siffror i bankernas datorer.

Den som har makt över kreditflödena i ett samhälle bestämmer i hög grad vilka idéer som får möjlighet att förverkligas och vilka typer av företag som får chans att växa, och har på så vis ett avgörande inflytande över hela samhällsutvecklingen. Är det rimligt – eller förenligt med de bärande principerna i en demokrati – att denna enorma makt läggs i händerna på ett litet antal aktörer i finanssektorn?”

De hänvisar sedan till Kumhof/Benes och “The Chicago Plan Revisited” samt Joseph Stiglitz(har fått Ekonomipriset till Alfred Nobels Minne) vars frågor om dagens centralbanker verkligen är självständiga från storbankerna är centrala.

Det är helt oväsentligt vilket håll dessa förslag kommer ifrån, de länder som kan komma ifrån dagens privata penningsystem kommer tillsammans få en fördel långt mycket viktigare än dagens ofta ganska semantiska skillnader mellan många partier/länder. Kan man förändra penningsystemet först, så kan man förbättra och diskutera alla andra samhällsfrågor utan samma extrema koppling till “Tillväxtguden”.

Positiva Pengar – Positiva Pengar – Penningreform – Blogg.

IMF:s chockförslag för att lösa skuldkrisen | Cervenkas pengar

Denna nyhet förtydligar bara än en gång att Cypern-modellen är den enda lösning som nuvarande elit kan tänka sig.

Dina sparpengar är i farozonen, i alla fall om du har dem som ettor och nollor på “ditt” bankkonto. Ur artikeln:

“IMF:s ekonomer räknar med att för att få ned skulderna i Europa till den nivå som gällde i slutet av 2007 skulle det krävas en engångsskatt på 10 procent på alla hushåll med nettoförmögenhet.”

Kontentan är alltså att den som spar han har… kvar till att betala de som inte spar.

IMF:s chockförslag för att lösa skuldkrisen | Cervenkas pengar.

raddasverige.nu – Ta bort bankernas rätt att skapa pengar

Under sommaren uppdateras inte bloggen lika ofta, men vissa saker måste nog vidareförmedlas trots allt. Detta är en sådan sak.

Ett upprop för att återbörda pengaskapandet till folket, och inte som idag, där de skapas av privata banker. Nedan exakt text från uppropet, den som känner sig manad kan klicka på länken och ta reda på mer, och därefter bestämma sig om det är något att stötta. Det viktigaste är att det numer startas initiativ till att diskutera ett annat monetärt system än det vi har idag, för de som inte ser bristerna i dagens system är nog ganska få idag.

“Kära folkvalde/opinionsbildare

Pengar är en samhällsmekanism för att värdera och förenkla utbyte av varor och tjänster.

Vad som i hög utsträckning avgör ett samhälles sysselsättningsgrad och ekonomiska välmående är tillgången på utväxlingsmekanismen “pengar”.

Om det finns för lite pengar i omlopp i förhållande till den optimala ekonomiska aktiviteten blir denna brist en flaskhals som stryper samhällets produktivitet – lågkonjunktur inställer sig. Det är så här även om andra faktorer förblir desamma.

I dag kontrolleras mängden/tillgången på pengar i samhället inte av folkvalda eller deras institutioner – utan av det privata bankväsendet. Ett bankväsende vars ägarstrukturer varken har befolkningens eller samhällets bästa som en prioritet.

Den metod bankirerna begagnar sig av för att manipulera penningmängden i samhället för syftet att expropriera andras tillgångar kallas för “fractional reserve lending”. Det fungerar i korthet som så att de lånar ut pengar som inte finns utan de själva skapar ur tomma intet.

Förfarandet är ett lagbrott i Sverige och många andra länder – ändå tillåter svenska politiker och myndigheter den här kriminaliteten att fortgå (bl a utgör det pyramidspel).

Vi kräver nu följande lagändringar för att eliminera det privata bankväsendets kriminella parasiterande på den svenska samhällsekonomin:

1. Den svenska staten förbjuds i grundlagen att ta upp lån. Förbudet är absolut.

2. Enbart den svenska staten kan utfärda pengar. Pengarna som skapas ges aldrig ut som lån, utan bl a som investeringar i samhällsnyttiga projekt.

3. Riksbankens uppgift är att ombesörja att penningmängden i samhället är helt oberoende andra faktorer än att den är konjunkturmässigt optimal i förhållande till landets bruttonationalprodukt. Pengar skall alltså icke vara knutna till ädelmetaller, skulder eller några andra värderingsgrunder.

4. Ett resultat av att staten skapar sina egna pengar – istället för att bankerna gör det – är att behovet av att ta ut skatt för att generera inkomster till den offentliga sektorn helt försvinner. Sverige blir med andra ord skattefritt.

5. Villkoren för banker i Sverige förändras till att alla banker måste ha en kapitaltäckningsgrad på minst 100%. En bank skall aldrig kunna låna ut pengar den inte har. Insatta medel skall hållas på bankens klientmedelskonto och får inte ingå i bankens balansräkning.

6. Derivatainstrument, derivatahandel och naken blankning kriminaliseras. Detta gäller även för svenska banker på utländska marknader.

7. Kontantväsendet skyddas i grundlagen. Att vägra ta emot kontanter för betalning av varor och tjänster görs till ett brott. Människor måste ha rätten att kunna ta ut sina tillgångar från bankerna och välja andra sparformer än bank.

8. Alla de finansiella restriktioner och övervakningslagar och förordningar som tillkommit i kölvattnet på det så kallade kriget mot terrorn som startade den 11:e september 2001 förpassas till historiens krematorium.”

raddasverige.nu – promo video.

PS. Det är samma person som ligger bakom detta upprop som låg bakom uppropet för bevarandet av kontanter. DS

Nattlig uppgörelse om bankavveckling | Världen | SvD

Det som i samband med Cyperns bankkris sades vara en engångsföreteelse, nämligen att ta spararnas pengar vid en bankkris i EU, säger Irlands finansminister såhär om när nu EU kommit överens om hur man ska avveckla krisbanker:

“Det här etablerar bail-in som den nya regeln”

Anders Borg sade såhär:

“Svenska företag kan mycket väl få vara med och betala för bankkriser på ett sätt som inte tidigare varit fallet.”

Enkelt uttryck:

Har du “pengar”, dvs digitala siffror på en krisbank, så kan de när som helst suddas om denna bank visar sig ha “misskött” sin verksamhet. Och om inga nya lån ges ut eller om omsättningshastigheten på pengar minskar så kommer detta att kunna drabba vilken bank som helst. Banksystemet lever på att ge ut nya lån, dvs öka penningmängden, annars kollapsar systemet likt det som hände i Cypern.

Denna uppgörelse känns precis som om de mest insatta känner att systemet är på väg utför branten, och istället för att ändra det, så tar man pengar från de som har skött sig så länge det bara går. T.ex Svenska företag. Det verkar ju vettigt och kommer säkert leda till en enorm tillväxt.(Som man säger sig vill ha)

Nattlig uppgörelse om bankavveckling | Världen | SvD.

Positiva Pengar – Penningreform – Startsida

Efter att ha skrivit tillräckligt om andra konstigheter som sker i världen, b.la avlyssningar av hederliga medborgare, så är det nu hög tid att åter skriva om det som bloggen anser vara viktigast för att få en bättre värld för alla.

Ett nytt penningsystem

Det finns flera olika initiativ och föreningar runt om i världen som arbetar för en skuldfri valuta, ungefär på det sätt som beskrivs här. Ett av dessa initiativ som har kommit längst är Positive Money från Storbritannien, vars hemsida är oerhört innehållsrik och borde läsas av alla som är trötta på ständiga finans- och kreditkriser. Enda nackdelen är ju att allt är på engelska och det får tyvärr många att ge upp ganska fort.

Därför är det nu mycket glädjande att det nu verkar finnas en svensk motsvarighet

– PositivaPengar.

Eftersom allt verkar vara ideellt utgår de självklart ifrån Positive Money och en hel del videos är därifrån, men de flesta med svensk text! I övrigt är allt på svenska med länkar till flera svenska källor. Bara den första sidan är tillräcklig för att alla ska förstå grundproblemet med att banker skapar pengar som skuld vid långivning.

Går man bara ett år bakåt i tiden så har oerhört mycket hänt när det gäller “gräsrotsnivån” gällande detta problem. Flera bloggar har startats, dokumentärer om problemet har visats på SVT och det skrivs om det i mainstream media emellanåt. T o m Riksbanken tvingas svara på frågor som de tidigare verkar ha klarat sig utan. Nedan är väl därför nästan det mest intressanta just nu med “Positiva Pengars” hemsida, en mailkonversation med Riksbanken som offentliggörs.

Här är ett klipp från allra sista frågan, som utgår ifrån tidigare frågor angående att Penningmängden på något mystiskt sätt dubblerats de senaste 10 åren:

“6. Var har alla dessa pengar tagit vägen? Jag har dem inte, och ingen annan jag känner heller. Vi har bara massa skulder. Hur kan det komma sig? Är det nån nånstans som är jätterik?

Man kan säga att pengar skapas genom skuld. Penningmängden i Sverige ökar främst genom affärsbankernas utlåning. Penningmängd i Sverige definieras som pengar som ägs av allmänheten, t.ex. i form av sedlar och mynt eller insättning på konto. Den största delen av den svenska penningmängden består av insättningar på konto, sedlar och mynt är en mindre del.

När en låntagare kommer till banken och ber om ett lån ökar penningmängden då pengarna sätts in på låntagarens konto. Samtidigt hamnar bolånet på bankens tillgångssida.

Med vänlig hälsning,
SVERIGES RIKSBANK
Financial Stability Department
SE-103 37 Stockholm”

Här är alla frågor, alla lika intressanta.

I kommentarsfältet nedanför fortsätter konversationen och där medger Riksbanken att de i Augusti kommer släppa en publikation där någon form av “faktaruta” om hur pengar skapas ska vara med. Publikationen ska heta “Den svenska finansmarknaden”. Den publikationen hade aldrig tillkommit om inte de fått mängder av frågor om detta de senaste åren. Denna blogg har flera gånger frågat om hur penningsystemet fungerar, och då Riksbanken har ett myndighetskrav på sig att svara, så har de alltid gjort det. Det blir nog väldigt jobbigt i längden…

En sak är säker, den publikationen kommer läggas ut på denna blogg i alla fall.

Tillsvidare rekommenderas att läsa allt på Positiva Pengars hemsida:

Positiva Pengar – Positiva Pengar – Penningreform – Startsida.