Kategoriarkiv: Ekonomi

IMF:s chockförslag för att lösa skuldkrisen | Cervenkas pengar

Denna nyhet förtydligar bara än en gång att Cypern-modellen är den enda lösning som nuvarande elit kan tänka sig.

Dina sparpengar är i farozonen, i alla fall om du har dem som ettor och nollor på “ditt” bankkonto. Ur artikeln:

“IMF:s ekonomer räknar med att för att få ned skulderna i Europa till den nivå som gällde i slutet av 2007 skulle det krävas en engångsskatt på 10 procent på alla hushåll med nettoförmögenhet.”

Kontentan är alltså att den som spar han har… kvar till att betala de som inte spar.

IMF:s chockförslag för att lösa skuldkrisen | Cervenkas pengar.

raddasverige.nu – Ta bort bankernas rätt att skapa pengar

Under sommaren uppdateras inte bloggen lika ofta, men vissa saker måste nog vidareförmedlas trots allt. Detta är en sådan sak.

Ett upprop för att återbörda pengaskapandet till folket, och inte som idag, där de skapas av privata banker. Nedan exakt text från uppropet, den som känner sig manad kan klicka på länken och ta reda på mer, och därefter bestämma sig om det är något att stötta. Det viktigaste är att det numer startas initiativ till att diskutera ett annat monetärt system än det vi har idag, för de som inte ser bristerna i dagens system är nog ganska få idag.

“Kära folkvalde/opinionsbildare

Pengar är en samhällsmekanism för att värdera och förenkla utbyte av varor och tjänster.

Vad som i hög utsträckning avgör ett samhälles sysselsättningsgrad och ekonomiska välmående är tillgången på utväxlingsmekanismen “pengar”.

Om det finns för lite pengar i omlopp i förhållande till den optimala ekonomiska aktiviteten blir denna brist en flaskhals som stryper samhällets produktivitet – lågkonjunktur inställer sig. Det är så här även om andra faktorer förblir desamma.

I dag kontrolleras mängden/tillgången på pengar i samhället inte av folkvalda eller deras institutioner – utan av det privata bankväsendet. Ett bankväsende vars ägarstrukturer varken har befolkningens eller samhällets bästa som en prioritet.

Den metod bankirerna begagnar sig av för att manipulera penningmängden i samhället för syftet att expropriera andras tillgångar kallas för “fractional reserve lending”. Det fungerar i korthet som så att de lånar ut pengar som inte finns utan de själva skapar ur tomma intet.

Förfarandet är ett lagbrott i Sverige och många andra länder – ändå tillåter svenska politiker och myndigheter den här kriminaliteten att fortgå (bl a utgör det pyramidspel).

Vi kräver nu följande lagändringar för att eliminera det privata bankväsendets kriminella parasiterande på den svenska samhällsekonomin:

1. Den svenska staten förbjuds i grundlagen att ta upp lån. Förbudet är absolut.

2. Enbart den svenska staten kan utfärda pengar. Pengarna som skapas ges aldrig ut som lån, utan bl a som investeringar i samhällsnyttiga projekt.

3. Riksbankens uppgift är att ombesörja att penningmängden i samhället är helt oberoende andra faktorer än att den är konjunkturmässigt optimal i förhållande till landets bruttonationalprodukt. Pengar skall alltså icke vara knutna till ädelmetaller, skulder eller några andra värderingsgrunder.

4. Ett resultat av att staten skapar sina egna pengar – istället för att bankerna gör det – är att behovet av att ta ut skatt för att generera inkomster till den offentliga sektorn helt försvinner. Sverige blir med andra ord skattefritt.

5. Villkoren för banker i Sverige förändras till att alla banker måste ha en kapitaltäckningsgrad på minst 100%. En bank skall aldrig kunna låna ut pengar den inte har. Insatta medel skall hållas på bankens klientmedelskonto och får inte ingå i bankens balansräkning.

6. Derivatainstrument, derivatahandel och naken blankning kriminaliseras. Detta gäller även för svenska banker på utländska marknader.

7. Kontantväsendet skyddas i grundlagen. Att vägra ta emot kontanter för betalning av varor och tjänster görs till ett brott. Människor måste ha rätten att kunna ta ut sina tillgångar från bankerna och välja andra sparformer än bank.

8. Alla de finansiella restriktioner och övervakningslagar och förordningar som tillkommit i kölvattnet på det så kallade kriget mot terrorn som startade den 11:e september 2001 förpassas till historiens krematorium.”

raddasverige.nu – promo video.

PS. Det är samma person som ligger bakom detta upprop som låg bakom uppropet för bevarandet av kontanter. DS

Stefan Ingves: Ja, privata banker skapar våra pengar | Sveriges Riksbank

Från dagens chatt med Riksbankschefen Stefan Ingves.  Notera det solklara svaret från en av Sveriges mest kunniga individer inom penningsystemet:

“Stämmer det att de flesta av våra pengar skapas av privata banker och inte av riksbanken?”

Henrik J (13:33)

“Svar: Ja så är det. Merparten av de pengar som finns i dag är insättningar på bank. Det är ju idag i en viss mening elektroniska pengar. Insättningarna är mycket större än den utelöpande sedelmängden som är ca 90 miljarder kronor.”

Självklart måste han lägga ut lite dimridåer efteråt, av någon anledning är det alltid för enkelt för dessa herrar att bara hålla sig till ett enkelt ja, men detta var tydligare än många andra sagt inom samma gebit.

 

viaChatt med riksbankschef Stefan Ingves den 3 juli | Sveriges Riksbank.

Nattlig uppgörelse om bankavveckling | Världen | SvD

Det som i samband med Cyperns bankkris sades vara en engångsföreteelse, nämligen att ta spararnas pengar vid en bankkris i EU, säger Irlands finansminister såhär om när nu EU kommit överens om hur man ska avveckla krisbanker:

“Det här etablerar bail-in som den nya regeln”

Anders Borg sade såhär:

“Svenska företag kan mycket väl få vara med och betala för bankkriser på ett sätt som inte tidigare varit fallet.”

Enkelt uttryck:

Har du “pengar”, dvs digitala siffror på en krisbank, så kan de när som helst suddas om denna bank visar sig ha “misskött” sin verksamhet. Och om inga nya lån ges ut eller om omsättningshastigheten på pengar minskar så kommer detta att kunna drabba vilken bank som helst. Banksystemet lever på att ge ut nya lån, dvs öka penningmängden, annars kollapsar systemet likt det som hände i Cypern.

Denna uppgörelse känns precis som om de mest insatta känner att systemet är på väg utför branten, och istället för att ändra det, så tar man pengar från de som har skött sig så länge det bara går. T.ex Svenska företag. Det verkar ju vettigt och kommer säkert leda till en enorm tillväxt.(Som man säger sig vill ha)

Nattlig uppgörelse om bankavveckling | Världen | SvD.

Positiva Pengar – Penningreform – Startsida

Efter att ha skrivit tillräckligt om andra konstigheter som sker i världen, b.la avlyssningar av hederliga medborgare, så är det nu hög tid att åter skriva om det som bloggen anser vara viktigast för att få en bättre värld för alla.

Ett nytt penningsystem

Det finns flera olika initiativ och föreningar runt om i världen som arbetar för en skuldfri valuta, ungefär på det sätt som beskrivs här. Ett av dessa initiativ som har kommit längst är Positive Money från Storbritannien, vars hemsida är oerhört innehållsrik och borde läsas av alla som är trötta på ständiga finans- och kreditkriser. Enda nackdelen är ju att allt är på engelska och det får tyvärr många att ge upp ganska fort.

Därför är det nu mycket glädjande att det nu verkar finnas en svensk motsvarighet

– PositivaPengar.

Eftersom allt verkar vara ideellt utgår de självklart ifrån Positive Money och en hel del videos är därifrån, men de flesta med svensk text! I övrigt är allt på svenska med länkar till flera svenska källor. Bara den första sidan är tillräcklig för att alla ska förstå grundproblemet med att banker skapar pengar som skuld vid långivning.

Går man bara ett år bakåt i tiden så har oerhört mycket hänt när det gäller “gräsrotsnivån” gällande detta problem. Flera bloggar har startats, dokumentärer om problemet har visats på SVT och det skrivs om det i mainstream media emellanåt. T o m Riksbanken tvingas svara på frågor som de tidigare verkar ha klarat sig utan. Nedan är väl därför nästan det mest intressanta just nu med “Positiva Pengars” hemsida, en mailkonversation med Riksbanken som offentliggörs.

Här är ett klipp från allra sista frågan, som utgår ifrån tidigare frågor angående att Penningmängden på något mystiskt sätt dubblerats de senaste 10 åren:

“6. Var har alla dessa pengar tagit vägen? Jag har dem inte, och ingen annan jag känner heller. Vi har bara massa skulder. Hur kan det komma sig? Är det nån nånstans som är jätterik?

Man kan säga att pengar skapas genom skuld. Penningmängden i Sverige ökar främst genom affärsbankernas utlåning. Penningmängd i Sverige definieras som pengar som ägs av allmänheten, t.ex. i form av sedlar och mynt eller insättning på konto. Den största delen av den svenska penningmängden består av insättningar på konto, sedlar och mynt är en mindre del.

När en låntagare kommer till banken och ber om ett lån ökar penningmängden då pengarna sätts in på låntagarens konto. Samtidigt hamnar bolånet på bankens tillgångssida.

Med vänlig hälsning,
SVERIGES RIKSBANK
Financial Stability Department
SE-103 37 Stockholm”

Här är alla frågor, alla lika intressanta.

I kommentarsfältet nedanför fortsätter konversationen och där medger Riksbanken att de i Augusti kommer släppa en publikation där någon form av “faktaruta” om hur pengar skapas ska vara med. Publikationen ska heta “Den svenska finansmarknaden”. Den publikationen hade aldrig tillkommit om inte de fått mängder av frågor om detta de senaste åren. Denna blogg har flera gånger frågat om hur penningsystemet fungerar, och då Riksbanken har ett myndighetskrav på sig att svara, så har de alltid gjort det. Det blir nog väldigt jobbigt i längden…

En sak är säker, den publikationen kommer läggas ut på denna blogg i alla fall.

Tillsvidare rekommenderas att läsa allt på Positiva Pengars hemsida:

Positiva Pengar – Positiva Pengar – Penningreform – Startsida.

Skatteparadis: De försvunna $20 trillionerna | The Economist

Det tål att upprepas flera gånger:

Cypern var inget specialfall där landets största intäkter kom ifrån skatteflyktingar.

I denna artikel som är en del av en hel serie intressanta artiklar i “The Economist” gås världens alla skatteparadis igenom. Och gemene man tror säkert att det bara är ett gäng öar på platser man nästan aldrig hört talas om som är de hemska hemvisterna för diverse ljusskygga företag och dess ännu värre ägare. Och självklart vill Obama och hans vapendragare i EU sätta dit dem så att den “vanliga” befolkningen får sina pengar. Det kan ju då vara extra kul att de i denna artikel går igenom några av de största skatteparadisen inom USA och EU:

– The City of London Corporation, mitt i London

– Delaware i USA

– Miami i USA

– Samt Irland, Luxemburg och Nederländerna

Det kan vara intressant att veta att Delaware har en population på 917 000 invånare, men är hemvist åt 945 000 företag(!). Så allt som handlar om att “sätta dit” olika skatteparadis ska verkligen tas med en stor skepticism, troligen handlar det oftast om att flytta “hem” pengarna till rätt skatteparadis.

Läs gärna mer om “City of London Corporation” här och här.

Slutligen kan man också tillägga att de allra rikaste bor kvar i New York och London, inte helt oväntat världens två finanscentrum, samt Moskva.

 

Tax havens: The missing $20 trillion | The Economist.

Den största prissättningskandalen någonsin | Rolling Stone

 “Illuminati”, “Bilderberggruppen”, “frimurare” och andra ”hemliga” grupper/konstellationer är något som ofta dyker upp i skrifter gjorda av de som utforskat penningsystemet ingående och länge.

 Det kan självklart vara en tillfällighet, men det är inte konstigt att man letar efter svar hos ljusskygga sällskap när man vill försöka förstå varför penningsystemet har blivit så orättvist som det är. Det är alltid den absolut rikaste eliten som klarar sig vid varje kris. Helt enkelt för att det är de som står för penningskapandet eller får tag på pengarna allra först när nya pengar skapas. De “lånar” också alltid ut mer än vad de själva “lånar” in.

 Och några Schweiziska forskare gjorde för något år sedan en sammanställning över världens företagsnätverk, som de kallade för ”Kapitalistnätverket som styr världen”. Den headlinen var inte så konstig med tanke på de resultat dessa forskare kom fram till:

 En enormt stor andel av de största bankerna, energi-, vapen- och matföretagen etc ägs av en väldigt liten grupp människor.

 Efter denna vetenskapliga undersökning av sammanlänkningarna samt det faktum att finanskrisen främst har drabbats människor som inte hade med den att göra alls, samtidigt som USA:s justitieminister erkänner att vissa banker helt enkelt är för stora för att straffa, ja då blir det inte längre bara bloggar och ”alternativ” media som vill utforska krafterna bakom systemets uppehållande.

 För någon vecka sedan kom nog därför följande artikel i den världsberömda tidskriften Rolling Stone, där skribenten Matt Taibbi inleder såhär:

 “Konspirationsteoretiker runt om i världen, ni som tror på de gömda händerna av Rothschilds, frimurarna och Illuminati, vi skeptiker är skyldiga er en ursäkt. Ni hade rätt. Spelarna kan vara lite annorlunda, men grundanalysen var rätt:

 Världen är ett riggat spel

Vi har fått reda på detta under de senaste månaderna, när en serie av sammanlänkande korruptionshistorier spilldes ut från den finansiella sektorn, som föreslår att de största bankerna fixar priserna på, ja, i princip allt.”

Denna artikel har naturligtvis spridits runt om på bloggar som tar upp det orättvisa i dagens system. Och artikeln syftar självklart till det senaste och mest tydliga exemplet på att allt är riggat:

LIBOR-skandalen

Den skandalen som MIT-professorn Andrew Lo sa ”minimerar alla andra finansiella skandaler i historien”och som denna blogg har skrivit mer om här.

Men det stoppar inte här, nu verkar det som att en likadan skandal är under uppbyggnad, denna gång gäller det ”swappar” och jämförelsetalen för dessa som kallas:

ISDAfix

Istället för att gå in på massa krångliga detaljer kring alla dessa förkortningar så är det viktigare att sammanfatta det:

Genom att styra prissättningen av dessa oerhört viktiga saker så kan man styra marknaden dit man vill och det är samma banker som utför denna riggning varje gång. Och vad värre är:

De blir aldrig straffade. LIBOR-rättegången ogillades av domaren p.g.a att LIBOR-systemet inte är ett konkurrenssystem, utan att de som använder lånepenningsystemet(dvs alla) måste förstå att bankerna samarbetar kring detta för att tjäna så mycket pengar som möjligt på det. Läs gärna den meningen igen,eftersom den är väldigt svår att förstå. De får alltså göra som de vill, med sådant som påverkar oss alla på hela jorden, och de kommer aldrig bli straffade.

Det gäller LIBOR, ISDAfix, Guld(Som styrs av fem banker, och där faktiskt just N M Rothschild & sons var med och skapade prissättningssystemet), Silver(3 banker), Diesel, Kol och en massa andra saker. I princip är det alltså några utvalda gubbar i några få megabanker, som sätter priset, och som kan veta om det i förväg för att tjäna maximalt med pengar på det. Bankerna är oftast desamma, och de har alla de senaste åren fått böter för mängder av olagliga saker, de mest namnkunniga är:

Barclays (Böter för LIBOR)

JP Morgan (Böter för kommunobligationsfiffel)

UBS (Böter för LIBOR och kommunobligationsfiffel)

Så om ni känner att finanssystemet och dess hantlangare lyder under samma lagar som andra, är det nog dags att tänka om. För så är inte fallet. Och som Bank of Englands nya centralbankschef säger i den färska dokumentären ”The Monarchs of Money” apropå allt ”penningtryckande” som görs av de största centralbankerna i världen(Observera att han tar upp orden “secret cabal” utan att ha fått frågan!):

”Det finns inga “hemliga sällskap” som styr. Detta är modern penningpolitik…och framtiden får utvisa om vi gjorde rätt”

 Det låter ju tryggt. Se gärna den dokumentären om ni även vill veta mer om vad som händer på Cypern just nu. Rekommenderas varmt.

För att lätta upp stämningen kan även TV6:s sista avsnitt av ”Världens största konspirationer” rekommenderas. Med hjälp av humor går man igenom bl. a ”Illuminati”och Bilderberggruppen för den lite lagom intresserade. Den sistnämnda gruppen diskuteras faktiskt med en riktig svensk forskare som menar att man med hjälp av denna grupp försöker bilda ett ”internationellt konsensus” runt olika frågor. Dessutom visas ett intressant klipp där Mona Sahlin får säga sin mening om det möte hon var med på 1996.

The Biggest Price-Fixing Scandal Ever | Politics News | Rolling Stone.

En månad senare: Vad cyprioter tänker efter kollapsen av deras banksystem? | Zero Hedge

En intressant undersökning som publicerats i Kathimerini Cyprus och återgetts i olika medier. En sak är väldigt underhållande:

– 92% litar inte på centralbanken

Övriga saker som är intressant att lägga på minnet är följande:

– 68% säger att de inte har nog med pengar för att klara av sina finansiella åtaganden

– 70% säger att deras personliga situation kommer försämras den närmaste 12-månadersperioden

Men i mainstreammedia är det tyst. Nu är det andra saker som gäller.

One Month Later: What Cyprus Thinks In The Aftermath Of Its Bank Sector Collapse? | Zero Hedge.

Fastighetsskatt ska rädda krisländer | Världen | SvD

Den här nyheten är inte så jätteintressant för sin rubrik, att de styrande på alla de sätt försöker få tag på pengar från alla möjliga håll av medborgarna för att rädda ett sjunkande banksystem, är numer övertydligt.

Förslag som detta är då självklart att vänta. Och återigen är det en väldigt bred kam som används. Alla som har hus är självklart inte rika, utan kanske har lagt alla sparpengar på sitt boende i hela sitt liv istället för att slösa bort det på annat.

Men precis som i Cypern, då det var “ryska oligarker”, så försöker man denna gång få det att framstå som att enbart “rika villaägare” i Sydeuropa kommer drabbas.

Men det är den första meningen i denna nyhet som är mest intressant:

“Det var fel att beskatta bankkonton vid räddningen av Cypern eftersom det går att flytta pengar från konton.

Nähä? Detta kan de ju inte ha kommit på nu, då vore de ju helt enormt osmarta. Men då dessa tyska herrar som kommit på detta kallas för “de fem vise männen”, så måste vi ju tro dem, trots att epitet kanske då verkar lite väl positivt tilltaget.

Skämt åsido. Självklart var Cypern ett test, för att se hur gemene man reagerade. Tydligen blev utflödet av kontanter nog lite väl stort ur systemet, därför försöker man nu lugna alla att det inte kommer hända igen.

Fastighetsskatt ska rädda krisländer | Världen | SvD.

Avaaz – Monsanto vs. Moder Jord

Detta inlägg handlar inte uteslutande om de vanliga sakerna som penningsystem, ekonomi etc.

Om det finns ett företag som denna blogg har minst lika svårt för som storbanker så är det Monsanto. Monsanto försöker världen över, och har ofta lyckats, att patentera det viktigaste vi har:

– Vår Mat

Detta är precis så hemskt som det låter, i deras drömvärld äger några enstaka företag rättigheterna till alla frön, och kan då helt styra matmarknaden.

Nu när de precis lyckats få igenom en extremt konstig lag i USA, som skyddar dem från alla eventuella felaktigheter deras genmanipulerade grödor kan ge upphov till(Trots att de tidigare tillverkade både DDT och PCB!), så är EU näst på tur.

I nuläget äger Monsanto redan 36% av alla tomater och med hjälp av lån från storbanker köper de upp allt större andel av frön och grödor runt om i världen. De lägger också enorma summor på Lobbyism över hela jordklotet.

Avaaz är ett nätverk som genom olika namninsamlingar försöker få EU att hindra den här typen av saker. Allt Avaaz gör måste man självklart inte hålla med om, men det är nog få som tycker att just denna namninsamling är felaktig. Att någon ska äga rättigheten till vår mat känns förhoppningsvis helt fruktansvärt för de flesta av oss.

Klicka på länken och fyll i din mailadress på sidan som dyker upp för att försöka stoppa detta, sprid gärna länken till alla ni känner:

Avaaz – Monsanto vs. Mother Earth.