Category Archives: Ekonomi

Därför går världens största bankrånare fria | SvDTyvärr uppdateras inte bloggen så ofta längre p.g.a tidsbrist men ibland kommer artiklar som känns viktiga att länka till.

Att ha ett system som konsekvent rånar en del av befolkningen och låter en elit gå fri ifrån allt vad ansvar heter, kan bara leda till fördärv. Därför är det bra att vissa journalister fortfarande uppmärksammar detta faktum, att bankerna styr världen till den milda grad att den inte bara går fria, utan t o m premieras för deras brott.

 

“Den finanskris som inleddes 2007 är 70 gånger (!) större än 90-talets krasch. Och den brottslighet som har uppdagats de senaste åren är så omfattande att det är svårt att riktigt ta in.

Det handlar om manipulation av styrräntan Libor som påverkar prissättningen av kontrakt värda 350 000 miljarder dollar. Systematisk riggning av den globala valutamarknaden. Manipulation av marknaderna för olja, guld, elektricitet och andra råvaror. Bolånebedrägerier, penningtvätt, skatteflykt, brott mot FN-sanktioner…

…William Black påpekar att rättsväsendet är sällsynt illa utrustat för att bekämpa kriminalitet inom finansvärlden. Av de en miljon människor som jobbar med brottsbekämpning i USA sysslar bara 2 300 med att utreda ekobrott. Dessa ska täcka över 1 300 olika branscher. Ungefär som att ha en ensam patrullerande konstapel i en mångmiljonstad styrd av maffian.

Liknelsen är inte helt missvisande eftersom just finansindustrin visat sig ha beskydd från högsta ort. Efter krisen var det många som spådde att bankernas sargade anseende skulle försvaga deras politiska inflytande.

Det blev tvärtom. De största bankerna har bara blivit större och mäktigare. I USA har de lyckats få politikerna att skjuta upp ny och tuffare lagstiftning. Och bonusarna på Wall Street är tillbaka på rekordnivåer.”

Och samtidigt sitter bankeliten i Davos (inklusive vår förre firade finansminister)och funderar på hur de ska lösa fattigdomen, med biljetter som kostar upp till 500 000 kr styck. Det känns tryggt att veta.

Därför går världens största bankrånare fria | SvD.Bankrusning på Krim – Nyheter (Ekot) | Sveriges RadioSom vanligt när den globala eliten ser till att skapa oreda i diverse länder, som helst ska sluta i krig, så slutar människor att lita på de ettor och nollor som syns på “deras” konton.

Så även i Krim, där bankrusningen nu är i full gång och bankomaterna har slut på pengar. Det vill säga pengar i kontant form, den enda skuldfria form som finns, och som är väldigt eftertraktat så fort systemet inte fungerar smärtfritt.

Efters vad som hände i Cypern så kan man verkligen förstå Krimborna. För de som har kort minne så rekommenderas denna sammanfattning, som skrevs här för snart ett år sedan.

Bankrusning på Krim – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio.

Fem banker stämda för manipulering | Nyheter | SvD

Som vanligt visar sig bloggare och östmedia vara långt före västmedia med information kring alla typer av felaktigheter inom finansmarknaderna.

Och när väl informationen kommer så gör den det i små, små notiser.

Nu är det guldpriset det handlar om, och det är verkligen ingen liten sak om detta visar sig stämma, då det är en av de viktigaste handelsvarorna i penningsystemet.(Detta förmodligen främst p.g.a guldets historiska betydelse i många penningsystem, samt eftersom guld faktiskt går att ta på, till skillnad från ettor och nollor i de privata bankernas datorer)

Nu är bankerna Bank of Nova Scotia, Barclays Bank, Deutsche Bank, HSBC och Société Générale stämda av en handlare vid namn Kevin Maher. Dessa banker tillhör de fem banker som sätter “referenspriset” på guld vid det s.k London Gold Fix.

Fem banker stämda för manipulering | Nyheter | SvD.

Hälften känner inte till spargaranti | Näringsliv | SvD

Den här korta nyheten är inte mest intressant p.g.a sitt huvudbudskap, vilket dock i sig säger en hel del om hur lite de flesta bryr sig om hur penningsystemet fungerar.

Nästan hälften av alla invånare i Sverige vet inte om att det finns en insättningsgaranti på 100 000 Euro.

Men det som gör nyheten extra intressant är att det är Riksgälden som vill gå ut med mer information kring detta, då detta annars kan leda till mindre finansiell stabilitet(Mycket lustigt argument, om det är så farligt att ta ut sina pengar från banken, så är det väl redan ett tydligt tecken på att systemet i sig är instabilt), citat:

“Därmed finns en risk att många rusar till bankerna och tömmer sina konton vid en finansiell oro – en åtgärd som skulle förvärra den finansiella stabiliteten”

Varför går man ut med denna nyhet nu, och varför har Riksgälden ens beställt denna undersökning av SIFO, är man kanske extra rädd för att detta ska hända inom en snar framtid?

De avslutar också med detta viktiga beslut, som man kan läsa mer om här:

“Riksgälden kommer nu att arbeta vidare för att öka både kunskapen och kännedomen om insättningsgarantin.”

Så skönt att vi vet att de kommer jobba mer för att förklara att ett system i sig är så instabilt att alla skattebetalare i landet måste täcka upp för det vid en eventuell kris.

Hälften känner inte till spargaranti | Näringsliv | SvD.

Pengarna är den felande länken /Grus & Guld

JAK-bankens medlemstidning har kommit ut i dagarna. Den är som vanligt späckad med intressant läsning om dagens penningsystem på ett sätt som absolut INGEN annan bank i Sverige ens kommer i närheten av.

Den mest läsvärda artikeln i senaste numret är nog en av de bästa beskrivningarna av felet med dagens penningsystem som någonsin publicerats. Det är en insändare i tidningen(Gjord av en f.d JAK-anställd) som på två sidor går igenom grundproblemet:

När pengar skapas som skuld måste de återbetalas, med ränta, vilket innebär att mängden pengar hela tiden måste öka(inflation). Detta system leder till att hela ekonomin stannar av om inte penningmängden hela tiden ökas, dessutom exponentiellt. Det är inte längre människors behov, eller för den delen planetens gränser, som styr olika politiska/folkliga beslut, utan helt enkelt kravet på ständigt ökande penningmängd(mer skuldskapande) så att systemet inte faller ihop. Detta system ger den närmast heliga tillväxten sin ikonstatus, som är viktigare än allt annat.

JAK:s historia är här mycket intressant som ett tydligt tecken på att grundaren Kristian Engelbrecht Kristiansen var på rätt väg, när hans skrev följande år 1935, mitt under depressionen i Danmark:

“Vi närmar oss det tillstånd där man svälter ihjäl mitt i överflödet. Om vi istället har ett omsättningsmedel som alltid motsvarar den aktuella varumängden, så att all produktion kom till nytta, och om de som behöver varorna alltid kunde få tillgång till pengar skulle allt vara i sin ordning…Systemfelet ligger i att människor tvingas producera – inte till fördel för sig själva – utan till fördel för de människor och grupper för vilka penningutbytet, inte varuutbytet, är det viktiga.

Redan 1931 fanns alltså insikten att när pengar skapas och går ut i omsättning i form av lån med ränta, så blir pengar en mycket speciell vara:

– Den kostar nästan inget att framställa

– Men den är helt oumbärlig för ekonomin

– Detta innebär att ägare till banker får ett enormt ekonomiskt övertag, och att de mesta av tillgångarna alltid samlas där till slut.

På grund av detta gav JAK ut en egen valuta, där kontrollen skulle ligga hos folkgemenskapen, och att pengarna skulle ha täckning i naturtillgångar. De andelspengar som användes i JAK:s jordbruksgemenskaper grundandes i värdet som medlemmarna ägde och brukade.

Detta system blev snabbt populärt och det dröjde endast ett par år tills storbankerna i Danmark krävde ett stopp, och valutan förbjöds 1933.

Bara det faktum att det snabbt förbjöds berättar om rädslan för detta system bland såväl dåtidens som dagens elit inom penningsystemet.

Artikeln fortsätter sedan att beskriva dagens system, med digitala lån som skapas direkt på bankens dator, vilket på senare tid givit en explosion av penningmängden. Så länge penningmängden fortsätter öka i en aldrig sinande takt så att den täcker både återbetalningar plus ränta så fungerar systemet. Men så fort det inte finns tillräckligt med nya låntagare så fallerar systemet.

Då försöker centralbanker gå in och stötta systemet genom att skapa ytterligare pengar som bankerna kan få istället för de pengar de skulle fått av låntagare. Men om dessa pengar inte heller återinvesteras inom “ny produktion”, så kvarstår problemet eftersom mängden “gammal produktion” inte räcker till för att hjälpa det skuldbaserade systemet att klara sig för evigt. Det är alltså en tidsfråga kring hur länge man kan stötta upp systemet på artificiell väg genom att alltid rädda bankerna.

I slutet av artikeln nämns exempelvis The Chicago Plan som en lösning på problemet. Där tas helt enkelt rättigheten för bankerna att skapa pengar ur tomma intet helt bort, och man kan då förhoppningsvis ha en mer kontrollerad skapandeprocess av pengar som inte gynnar en enskild företagssektor.

Artikeln är på sidan 20-21.

Grus & Guld.

Manipuleringen av ädelmetallpriser värre än Liborskandalen

Tysklands president av regleringen för finansmarknaden, Bafin, säger nu det som många “guldbaggar” talat länge om. Även marknaden för ädelmetaller är starkt manipulerad. Detta är naturligtvis mycket allvarligt, men det var länge sedan man blev förvånad över att “konspirationsteorier” visade sig vara helt sanna när det gäller penningsystemet.

Det är nog troligare att olika finansmarknader är manipulerade än att de inte är det. Läs mer om LIBOR här.

Precious Metals Manipulation Worse Than Libor Scandal, German Regulator Says | Zero Hedge.

Statsskulden och statsfinanserna – Riksgalden.se

Bara en intressant påminnelse om hur statsskulden utvecklats de senaste åren. Man får ju ofta höra av diverse politiker att vi har stått oss bra under kriserna och att det är ordning och reda i finanserna. Det sistnämnda är väldigt signifikant för vår egen Finansminister Anders Borg. Det är då kul att se på fakta och tråkiga kalla siffror:

Statsskuld juli 2006 : 1222 miljarder

Statsskuld nov 2013: 1217 miljarder

Statsskulden är nu alltså tillbaka på ungefär samma nivå som för 7 år sedan, efter att en kort period gått åt rätt håll, så är man tillbaka på noll igen.  Det är tydligen att ha ordning och reda det.

Men det är ju så det fungerar i dagens penningsystem:

Utan skuldskapande någonstans i världen blir det ingen tillväxt, och nu verkar det vara Sveriges tur att skapa lite skuld igen

God Jul!

Statsskulden och statsfinanserna – Riksgalden.se.

Framgångsfällan | SVT Play

Denna dokumentär handlar om våra “framsteg” inom ekonomi och teknik, och ställer de tuffa frågorna som sällan ges plats i media:

Vad är utveckling?

Är utveckling alltid bra?

Är det alltid bra att gå “framåt”?

Är Ekonomi verkligen en vetenskap?

Den är intressant eftersom den tar ett hyfsat helhetsgrepp och går in på begrepp som naturkapital, dna och att de härskande ekonomiska modellerna är ett enda stort “hittepå”, med variabler som inte är tagna från verkligheten. Därför kan det självklart inte finnas någon långsiktig lösning på återkommande kriser med nuvarande modeller. Det finns självklart en del saker som sägs i denna dokumentär som man verkligen kan ifrågasätta, exempelvis angående den påstådda överbefolkningen, som absolut har sina kritiker.

Men det som gör att alla borde se denna dokumentär är att Michael Hudson intervjuas. Michael Hudson är en ekonomiprofessor som har jobbat åt Wall Street, men nu bytt sida, och som starkt kritiserar dagens system.

Han går igenom historien angående statliga pengar och återkommande skuldavskrivningar, på ett begripligt, och intressant sätt. Det är ett bra komplement till denna bloggs beskrivning av den ekonomiska historien, som finns här.

Hans kontenta är väldigt enkel:

Med dagens system skapas en rik elit av oligarker, som hellre svälter ihjäl en stor del av befolkningen, än att ändra system där de tappar sin makt över penningsystemet. Detta slutar alltid i revolution och kaos.

Det mest kända rike som först struntade i skuldavskrivningar, och valde att suga ut och erövra istället, det var Romarriket.

Det slutade ju som bekant väldigt bra.

I övrigt så rekommenderas alltid följande artikel där Michael Hudson säger det som alla pålästa förstår, men inte vågar säga:

EU gör vad USA ber dem att göra

Ur den översatta texten från Kristianstadsbladet:

“Dollarn som världens reservvaluta garanteras av amerikanska kärnvapen. Europa är en koloni till USA. Norge skänker bort sin olja. Michael Hudson kan låta som en paranoid vänsterextremist. I verkligheten är han ekonomiprofessor och konsult på Wall Street.”

Framgångsfällan | SVT Play.

Tel Aviv’s luxuösa Meier-on -Rothschild Tower takvåning kostar 32 miljoner pund | Mail Online

Den här nyheten är väl mer en skvallernyhet än något annat, men det är ändå ganska intressant eftersom det ofta talas om familjer som Rothschild, Rockefeller etc när man undersöker hur penningsystemet har byggts upp och fungerar idag.

När det gäller Rothschild så går mycket att finna på deras egen hemsida, Rothschild Group. Historiebeskrivningen där är häpnadsväckande läsning. Oavsett om de har samma makt idag eller inte, så kan man säkert säga att dessa familjer i alla fall inte saknar medel i nutid heller.

Detta enorma lyxbygge ståtar under Rothschilds namn, och inte bara på byggnaden, utan det är även byggt på Rothschild Boulevard. Priset på den dyraste lägenheten ligger på hissnande 32 miljoner…Pund. Men enligt artikeln så försöker man ju sälja till personer inom familjen samt bl.a Facebook-grundaren Mark Zuckerbaerg, så de har nog råd.

En egentligen mer intressantare nyhet angående familjen Rothschild som kom denna veckan, är att de fortfarande verkar hålla ett stadigt grepp om ädelmetallbörsen i London. Trots att de enligt egen utsago övergav denna 2004, så lyckades Bloomberg News spåra talespersonen för börsen idag till en av Rothschilds bankmän.

Dessutom pekar flera saker på att denna handel kan vara lika riggad som LIBOR, men det är ju lika konspiratorisk som LIBORgate var innan det visade sig vara sant. Inte kan det väl finnas personer som vill styra marknader värda miljarder och åter miljarder?

Kan vara värt att påminna om att Rothschild även har haft en del med Sverige att göra den senaste tiden, kuriosa är t.ex att Prinsessan Madeleines make startade sin karriär på deras bank. Viktigare är väl dock att de sålde rådet till Vattenfall att köpa EON för ett par år sedan. Bra råd som är värt att påminna svenska skattebetalare om när man ser vilka lyxbyggnader de har råd att bygga.

 

Tel Aviv’s luxurious Meier-on -Rothschild Tower penthouse cost £32m | Mail Online.

Bankernas bötesnota: 650 miljoner om dagen | Cervenkas pengar

Den här artikeln kan länkas ihop med föregående inlägg. Det är tydligt hur finansiell brottslighet på hög nivå inte löses via det normala rättsystemet. När en bank gjort sig skyldig till grov ekonomisk brottslighet, exempelvis sålt produkter med felaktig information eller tvättat pengar åt knarkkarteller, så straffas de inte som en vanlig rånare. Nej, de förlikar. Ur artikeln:

“Nyligen gick J.P Morgan med på att betala 13 miljarder dollar i en förlikning med amerikanska myndigheter för att kompensera för bland annat hur bolån såldes vidare till investerare före krisen.”

Det är en mycket märklig värld man lever i när de som skapar såväl penningmängden som de kriser som följer, går helt fria, bara genom att göra det de gjorde fel från början:

Skapa lite mer pengar.

Bankernas bötesnota: 650 miljoner om dagen | Cervenkas pengar.