Category Archives: Allmänt

Riksdagsledamot Jörgen Andersson(M) tystnar i debatten kring Penningsystemet, raderar kommentarer på sin bloggAnledningen till att denna blogg tyvärr inte uppdaterats på ett tag beror främst på att det har hänt mycket intressanta saker på andra bloggar och t.o.m i Riksdagen ang. penningsystemet. Detta ska nu äntligen sammanfattas nedan.

Det hela börjar med att Riksdagsledamot Annika Lillemets startar en debatt i Riksdagen kring dagens penningsystem. Hon är extremt påläst och har tillsammans med en kollega skrivit en mycket välformulerad motion som i korta ordalag tar upp felaktigheterna i dagens system, och önskar en förutsättningslös utredning kring penningsystemet. I hennes anförande lyckas hon väldigt väl med att ta ut de viktigaste poängerna, och hänvisar bl.a till Chicagoplanen, som finns översätt på denna blogg här.

Det är nu det både roliga och sorgliga inträffar när Moderaternas Riksdagsledamot Jörgen Andersson får för sig att starkt gå emot Annikas förslag i talarstolen. Han har uppenbarligen ingen aning om hur dagens system fungerar, men det brukar ju inte spela någon roll för politiker. Han hävdar bl.a ” att sanningen är ju att det finns en multiplikatoreffekt”, vilket det definitivt inte finns. Detta erkänner t.o.m Bank of England i sin senaste rapport, se utdrag nedan

“Rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending creates deposits” … “In normal times, the central bank does not fix the amount of money in circulation, nor is central bank money ‘multiplied up’ into more loans and deposits.”

Hela debatten finns ute på Youtube på följande länk:

Debatt i Riksdagen om Penningsystemet

Eftersom det finns fler personer och bloggare som är starkt kritiska till dagens system dröjer det inte länge förrän flera av dessa reagerar på Jörgens negativa inställning till en utredning om dagens penningsystem, utan att han ens förstår systemet. Han är trots allt suppleant i Finansutskottet, och det är ju lite skrämmande när man tänker på det. Debatten tar till en början fart på bloggaren “Lincolns” blogg “Ett nytt penningsystem” eftersom Jörgen faktiskt besvarar kritiken på hans blogg. Den diskussionen är sammanfattad av “Lincoln” själv på följande länk:

Debatt på bloggen “Ett nytt penningsystem” med en tyst(ad?) Jörgen Andersson.

Då börjar även undertecknad bli väldigt intresserad och jag väljer då att göra ett inlägg på Jörgens egen blogg, mest för att visa att Chicagoplanen faktiskt bevisar flera av de saker som Jörgen tvärsäkert menar att den inte gör. Om detta är ny kunskap för Jörgen kan det vara bra för honom att kunna läsa den på svenska och med uppritade balansräkningar, såsom den är sammanfattad här.

Först besvarar Jörgen detta, dock ganska kryptiskt, samt frågar även på bloggen “Ett nytt penningsystem” om de som ifrågasätter honom vill komma och “grilla” honom i Riksdagen. Det är nu det blir väldigt intressant eftersom undertecknad gärna tar tillfället i akt och träffar en folkvald Riksdagsledamot som verkar ärligt intresserad av att veta mer om penningsystemet. Inte för att “grilla” honom, men för att diskutera. Därför meddelar jag i min replik till honom att gärna träffar honom, och att han kan be mig meddela hur man anmäler sig till denna träff.

Det är nu det märkliga inträffar:

Jörgen blir plötsligt helt tyst, och raderar efter någon dag min redan godkända kommentar på hans blogg!

Andra bloggares kommentar har nu inte ens blivit godkända, och allt detta sker av en folkvald Politiker i dagens “demokratiska” Sverige. Som tur är har jag sparat en cachad kopia där det syns att min kommentar en gång var godkänd, men numer inte finns kvar där. Därför återger jag här allt som är skrivet i denna debatt med Jörgen, inklusive raderade kommenterar. Så får alla som läser detta själva ta ställning till innehållet:

Inlägg 1 på Jörgens blogg:

“Hej,
Då du har debatterat Chicagoplanen och det monetära system, men tyvärr har missförstått en del saker(exempelvis multiplikatoreffekten), kanske det kan vara intressant att veta att jag har gjort en översatt sammanfattning av Chicagoplanen.
Den innefattar förenklade balansräkningar för både bankerna och stater, som förhoppningsvis klargör en hel del om du verkligen är intresserad av att veta mer om den:
https://intressantanyheter.blog.se/losningen-pa-skuldkrisen/skuldfri-valuta/
Ang. multiplikatorteorin så är det väl enklast att hänvisa till Riksbanken samt Bank of Englands senaste rapporter där de mycket enkelt förklarar att pengar skapas i samma sekund som lånet skapas, helt oavsett hur mycket som finns där innan. Har skrivit om dessa rapporter i nedanstående inlägg:
https://intressantanyheter.blog.se/riksbanken-pengar-skapas-av-privata-banker/
och
https://intressantanyheter.blog.se/sanningen-ar-ute-pengar-ar-bara-skuld-och-bankerna-badar-i-det-david-graeber-comment-is-free-theguardian-com/
Vill du ha länkar exakt till rapporterna så finns de här:
https://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q102.pdf
samt
https://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2013/rap_finansm_130830_sve.pdf
Citat från Bank of Englands rapport
“Rather than banks receiving deposits when households save and then lending them out, bank lending creates deposits” … “In normal times, the central bank does not fix the amount of money in circulation, nor is central bank money ‘multiplied up’ into more loans and deposits.”
I den svenska rapporten kan du också läsa följande mening på sidan 73
” Affärsbankerna ökar penningmängden. I Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning”
Hoppas detta hjälper dig att förstå varför vi är många, oavsett partifärg, som anser att dagens penningsystem är helt felaktigt och inte är det minsta fritt för den vanlige enskilde medborgaren.”

Jörgens Svar:

“Hej, Tack för feedback, jag ska läsa dina länkar så snart jag hinner. Jag känner att jag behöver klargöra några ståndpunkter, det verkar som jag varit otydlig och blivit feltolkad. För det första debatten i kammaren handlade alltså inte om att utreda eller inte, MP, s företrädare har inte yrkat på någonting, vad jag förstår har dessa inte stöd i partiet. Jag har alltså inte argumenterat emot någon utredning. Således baseras min argumentation mot det oseriösa att försöka göra sken av att man tycker en sak men står inte upp för det när det gäller, ren populism med andra ord. För det andra, om du menar att multiplikation inte existerar för att den är mindre än 1, så förstår jag dig. Jag tror dessutom att du har rätt om man isolerar kredittillväxten till den nationella utfallet. För det tredje, jag har aldrig förnekat bankernas roll iför ökad penningmängd (M3). Vi kan tycka vad vi vill om detta, vi har infört betydligt stramare regelverk och avser att öka kapitaltäckning och riskvikter ännu mer, alltså vi tar seriöst på detta. Utöver det har vi ett batteri med regleringar, ett nytt stabilitetsråd med nya verktyg osv. Alltså finns ingen förnekelse om detta. Däremot är det oseriöst att föreslå och diskutera förslag som inte låter sig göras utan omstörtande förändringar, och det var väl egentligen där debatten borde ha förts. Men det kanske vi kan göra vid senare tillfälle, hoppas jag har varit tydligare.”

Nedan min Replik på Jörgens svar, som numer är raderat, och som fortfarande efter 13 dagar är helt obesvarad. Faktum är att Jörgen varit tyst i denna debatt helt och hållet sen den 25 april. Notera att han gjort andra inlägg på sin egen blogg under denna tid:

“Tack för ditt svar

En sak känns dock väldigt märklig i ditt svar, förhoppningsvis menar du inte så som jag tolkar det:

Du börjar med att skriva följande:

”Tack för feedback, jag ska läsa dina länkar så snart jag hinner.”

Längre ner skriver du sedan:

”Däremot är det oseriöst att föreslå och diskutera förslag som inte låter sig göras utan omstörtande förändringar.”

Om du inte har läst ”tankarna”, (de är inte tankar, de är en översättning från en rapport gjord av IMF-ekonomerna Michael Kumhof och Jaromir Benes), hur kan du då veta att de är omstörtande?

Och varför skulle det vara oseriöst att diskutera förslagen oavsett?

Jag hoppas inte du skulle sagt samma sak om det gällde forna tiders slaveri, trots att många då ansåg att det skulle vara omstörtande. Detta är nya tidens slaveri, ett skuldslaveri under ett kreditsystem som ständigt måste växa för att ha tillräckligt med likviditet för att betala kommande räntor med OCH sköta ett fungerande betalningsväsen.

Hade du satt dig in i det hade du förstått att ”tankarna” inte är omstörtande. Det är därför jag lagt med Balansräkningarna för att man enkelt ska se exakt hur lite som behöver förändras jämfört med vad många verkar tro. Det som är målet är att återigen använda den nationella valutan som betalmedel, och inte skulderna som bankerna kan skapa direkt vid låneutgivningen.

Slutsatserna av rapporten är följande:

1. Mycket bättre kontroll över anledningen till konjunktursvängningar, nämligen snabbt förekommande ökningar respektive minskningar av bankkrediter. Mängden ”bankpengar” kommer alltså inte att gå upp och ner lika mycket då bankerna inte längre får skapa dem som kredit rakt ur tomma intet.
2. Komplett eliminering av bankrusningar.
3. Dramatisk minskning av statsskulden.
4. Dramatisk minskning av privata skulder, då pengar inte längre skapas genom att motsvarande belopp i skuld skapas samtidigt.

Inget av detta är omstörtande enligt mig, det är faktiskt ganska bra saker. Är det något som är omstörtande så är det väl hur långt dagens system har fått fortgå, med en kreditexpansion som man inte kan regleras förrän i EFTERHAND, när skadan redan är skedd.

I dagens system måste Riksbanken försöka nå sitt egenkonstruerade inflationsmål genom att i efterhand se hur mycket ”pengar” det har skapats av affärsbankerna. Alternativt måste ni som politiker skapa massa krångliga regler, i efterhand, som ännu mer försvårar för det som ni säger er vilja ha mer av:

Småföretag, i detta fall främst nischbanker, medlemsbanker och lokala sparbanker.

Fler regler leder alltid till en fördel för de redan etablerade storbankerna, som har större möjligheter att anpassa sig efter de dyrare omkostnaderna, och dessutom skyddas de av oss skattebetalare så fort det börjar krisa(senast 2008). Dessutom styr de i form av Tier1-banker i princip hela Sveriges betalningsväsen, kallat RIX, och kan därför ta mer betalt av de mindre bankerna och kunderna för dessa tjänster.

Istället borde det självklart finnas räntefria transaktionskonton som styrs genom Riksbank eller annat statligt organ, där personer snabbt och enkelt kan föra över sina egna pengar mellan sig, och inte som idag vara tvungna att gå genom det enormt krångliga, ineffektiva och skuldbaserade systemet RIX.

Chicagoplanen leder till ovanstående påståenden, främst genom att tillverka statligt utgiven valuta, som representerar kapital åt samhället istället för skuld, vilken är den centrala likvida tillgången i dagens ekonomi. Bankernas vilja att skapa, köpa och sälja skuld blir inte längre det viktigaste för att få en ekonomi att växa och utvecklas. Samtidigt kommer banker att koncentrera sig på sin styrka, att investera i projekt som kräver övervakning och riskhantering av experter.

Det är nog viktigt att påpeka för dig att flera av de som ursprungligen signerade ”The Chicago Plan” 1933 var starka förespråkare av en fri marknad, det är just utgivningen och skapandet av pengarna som ska vara statligt. Det är alltså ingen form av planekonomi som förespråkas.

Tillägg: Jag har nu sett på bloggen ”Ett nytt Penningsystem” att du bjuder in till Riksdagshuset om man vill. Jag känner inte honom eller någon av de andra, utan har bara funnit dem via bloggar, så jag kan bara tala för mig själv. Jag skulle gärna träffa dig för att diskutera detta. Att grilla dig är jag inte intresserad av, utan jag vill självklart diskutera detta med en Riksdagsledamot om jag får chansen, även om jag har lång väg till Stockholm. Min förhoppning är givetvis att du ska börja tänka på det är utifrån ett annat synsätt efter en sådan diskussion. Meddela mig på denna blogg hur jag anmäler mig om inbjudan fortfarande gäller.”

Bilden  nedan är en skärmdump som bevisar att kommentaren först var godkänd av Jörgen den 25 april, men är alltså nu helt plötsligt borta. Jörgen är självklart välkommen att ge sin syn på saken, och han kan förhoppningsvis förklara varför han tystnat och raderar kommentarer från intresserade medborgare. Har man tur kanske det beror på att han vill ha tid på sig att faktiskt lära sig systemet i lugn och ro? En sak är säker, på denna blogg har aldrig en enda kommentar blivit raderad och det kommer Jörgens eventuella svar inte heller bli.

RaderarkommentarSanningen är ute: Pengar är bara skuld, och bankerna badar i det | David Graeber | Comment is free | theguardian.comNu har även den mäktiga och gamla centralbanken Bank of England givit ut en skrift som beskriver penningskapandet på ungefär samma sätt som Riksbankens skrift gör.

Riksbankens skrift gavs ut i september, och bara ett halvår senare är det dags för nästa centralbank att helt plötsligt komma ut med sanningen om hur enkelt pengar skapas av privata affärsbanker i samma sekund som någon tar ett lån.

Detta är verkligen märkligt eftersom det tidigare varit i det närmaste omöjligt att finna källmaterial till detta faktum hos centralbanker eller andra myndighetskällor. Överallt finns det information om sedlar och mynt, men sällan ett enda ord om den största delen av penningmängden, nämligen skulder, och som i Sverige inte ens är reglerad i lag.

Människor i allmänhet tror på myten om att någon stackars pensionär har lånat ut sina besparingar till någon ung skuldslav i storstäderna. Men detta resonemang är ju helt fel, och så fort man vet att penningmängden ökar, så förstår man att resonemanget är felaktigt.

Om bara pengar som redan finns lånas ut, så skulle självklart inte mängden pengar öka överhuvudtaget. Den skulle vara konstant. Slutsatsen är då väldigt enkel:

Någon skapar pengarna någonstans

Svaret är också väldigt enkelt, men få tror på det när de hör det första gången:

Pengar skapas när privata banker skapar ett lån

The Guardian har i denna artikel skrivit mycket bra om hur förtrollningen nu är bruten, att allt fler människor förstår hur skevt systemet är, och centralbankerna verkar uppenbarligen tvingade att för första gången på mycket länge erkänna att de inte styr penningmängden alls.

Det gör vanliga affärsbanker när de ger ut lån, och således är t.ex styrräntan något som regleras efter att bankerna redan skapat hög- eller lågkonjunktur. Centralbanken styr egentligen nästan ingenting när det gäller inflation eller deflation i penningmängden. Att en centralbank ska vara oberoende för att inte skapa “för mycket” pengar är ju helt fel, då de själva inte ens skapar den största delen av penningmängden. Det gör privata banker på ett sätt som verkligen inte behöver gynna någon annan dem själva.

Artikeln både börjar och avslutar med Henry Fords kända citat om penningsystemet:

“Det är tur att de flesta amerikaner inte vet hur banksystemet fungerar, för om de visste, skulle det bli revolution imorgon bitti”

The truth is out: money is just an IOU, and the banks are rolling in it | David Graeber | Comment is free | theguardian.com.

Penningmängdsökningen på årsbasis, den viktigaste grafen

Tack vare bloggaren Dave1bs så visas nu nedanstående graf från St Louis FED, som Dave1bs hade med i ett av sina tidigare inlägg. Den är mycket intressant eftersom den visar ökningen av de “pengar” som faktiskt används i ekonomin, dvs de skulder som skapas när någon får ett lån av en bank. Detta är verkligen ett intressant mått för att se hur världsekonomin fungerar i stort, det är också väldigt enkelt att se var tidigare högkonjunkturer varit och varför det så snabbt blev lågkonjunktur efteråt.

https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.png?&id=LOANS&scale=Left&range=Max&cosd=1947-01-01&coed=2014-01-01&line_color=%230000ff&link_values=false&line_style=Solid&mark_type=NONE&mw=4&lw=1&ost=-99999&oet=99999&mma=0&fml=a&fq=Monthly&fam=avg&fgst=lin&transformation=pc1&vintage_date=2014-02-28&revision_date=2014-02-28

Grafen visar alltså hur mycket lånetakten(penningskapandet) ökar eller minskar jämfört med året innan. Om man koncentrerar sig på exempelvis senaste finanskrisen så ser man tydligt att lånetakten ökade eller var stadigt hög 5-6 år innan kraschen kom. Precis innan och i samband med oron slutade helt lånen att öka, utan de minskade istället i väldigt rask takt. Då fanns helt plötsligt inte nog med “pengar”(dvs nytagna skulder) i ekonomin för att kunna betala av gamla skulder plus ränta och det fanns då ingen som konsumerade saker eller köpte tillgångar i samma takt som innan. Detta innebar självklart att massor av människor fick sluta sina jobb, lämna hus och hem samt en massa andra tråkiga saker för enskilda personer. Vilket i sin tur innebar att de inte kunde ta nya lån för att köpa nya saker osv osv, och så var den onda spiralen igång.

Samma scenarion utspelade sig vid 70-talskrisen, 90-talskrisen och IT-boomen vid 00-talet. Lån skapades först i en rasande takt för olika typer av bubblor och investeringar, alltifrån företagsinvesteringar till hus och aktier. Därefter slutade lånen att öka och recessionen var ett faktum. En sak som är intressant är att det tydligt går att utläsa att kriserna kommer närmare varandra, att den senaste var djupast/sanbbast av alla, och att låneökningstakten inte riktigt har letat sig upp till lika höga nivåer som förr. Detta leder självklart till de scenarior man snart ser överallt i världen; högre beständig arbetslöshet, mindre nystartande av företag, banker som kollapsar, länder som gör bankrutt samt sämre levnadsstandard för flertalet människor. Det är helt enkelt svårt att hitta tillräckligt mycket nya “pengar”(skulder skapade av banker) för att betala av de gamla, och därmed också svårare att investera i nya företag och jobb. Det är mer en form av att bevaka det man har. Kanske att det snart liknar det som utspelade sig i Sverige under 30-talet, då flera industriägare helt enkelt stängde ner fabriker eftersom priset på varan sjönk under tiden den förädlades(Stor deflation, dvs penningmängdsminskning).

Det är också tydligt i grafen att det just nu inte är särskilt hög låneökningstakt, utan är mer ett “hanka-sig-fram” scenario för världens ekonomi. Om man ska tro historien är det alltså inte så troligt att en ny krasch kommer omgående, utan att det först ska ha varit en kortare period av massiv låneökning. Därefter kommer nästa krasch. Men var den börjar och vilken tillgång som först faller är naturligtvis ännu svårare att sia om.

Även nedanstående graf från samma källa kompletterar bilden av hur viktigt det är med ständig ökning av skulderna(exponentiell ökning, dvs en ökning som täcker gamla lån plus ränta, för alltid i all framtid) för att ekonomin inte ska stanna av. Denna graf visar sammanlagda mängden “pengar”, dvs mängden skulder:

https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/fredgraph.png?&id=TOTLL&scale=Left&range=Max&cosd=1973-01-03&coed=2014-02-12&line_color=%230000ff&link_values=false&line_style=Solid&mark_type=NONE&mw=4&lw=1&ost=-99999&oet=99999&mma=0&fml=a&fq=Weekly%2C+Ending+Wednesday&fam=avg&fgst=lin&transformation=lin&vintage_date=2014-02-28&revision_date=2014-02-28

Här ser man också tydligt att problemen blev enormt stora när skuldökningen helt plötsligt inte var exponentiell längre, som skedde vid finanskrisen 07-08. Man ser också varför problemen inte försvinner lika lätt längre, detta eftersom skuldökningen därefter inte varit lika stor som den hade behövt vara.

Postens hemsida fortfarande “tillfälligt nere”

Detta är mest intressant för att se hur extremt sårbart vårt samhälle är, och då inte alltid p g a “terrorister”, utan i detta fall något så enkelt som en kabelbrand. Det är kul eftersom politiker ofta målar upp “terrorister” som det största hotet, även fall extremt få dödsfall, skador eller driftsproblem faktiskt kommer från denna källa utan oftast beror på olyckor såsom bränder eller extremt väder. Exempelvis är fallolyckor i hemmet naturligtvis ett mycket större problem när det gäller t.ex dödsfall och skador, men tydligen inte lika intressant att diskutera efter 9/11.

Denna brand har förstört hela postsystemet och all post mellan 30/12-6/1 är försenad med flera dagar.

Och hemsidan går fortfarande inte att nå, över 1 vecka efter kabelbranden. Känns väldigt lovande att mötas av denna text som blir lite rolig i sammanhanget:

“Den webbsida du försöker nå är för tillfället ur funktion efter en brand hos vår IT-leverantör. Ett intensivt arbete pågår för att åtgärda detta, och sidan kommer att vara i drift under veckan. Det som tar tid är att få säkerhetslösningen att fungera igen. Det är särskilt viktigt, eftersom det är en förutsättning för att kunna få upp webbplatsen och webbtjänsterna.”

Tillfälligt nere – PostNord.

Riksbanken: Pengar skapas av privata banker

Denna rapporten från Riksbanken som är döpt till det kryptiska namnet “Den svenska finansmarknaden” har inte direkt fått något enormt genomslag i mainstreammedia. Men den är oerhört intressant p.g.a 2 anledningar:

1: Riksbanken visar med start från sidan 73 hur pengar skapas av privata affärsbanker, både med text och bild.

2: Den är ett direkt svar på den kritik som bloggare, föreningar som Positiva Pengar och övriga intressenter har framfört vad gäller just transparensen om hur extremt skevt penningsystemet är. Fram tills denna skrift kom var det endast skrifter om sedlar och mynt som prånglades ut från Riksbankens informationsavdelning.

Det är naturligtvis stor skillnad på att klämma in det i en enorm skrift, med massa annat trams, än att göra en separat skrift som skulle heta exempelvis “så skapas pengar”. Den skulle nog mer människor vilja läsa.

Dock får man vara tillfreds med att följande meningar ändå har letat sig in i en officiell skrift från Riksbanken:

” Affärsbankerna ökar penningmängden. I Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning”

Sedan styrks detta med en bild som liknar det som beskrivits tidigare på denna blogg:

 

Skärmavbild 2013-10-01 kl. 15.37.43

Det mest intressanta med denna bild är att det som skapas av banken, rakt ur tomma intet genom en knapptryckning på tangentbordet, här kallas just “Nya Pengar”(!)

Tänk vad skönt om man kunde göra det på sin egen dator, och frågan är om det rimmar väl med Riksbankens åtagande:

“Målet för Riksbankens verksamhet ska vara att upprätthålla ett fast penningvärde.”

Det är svårt att upprätthålla ett fast värde på något som man inte styr över själv.

Den svenska finansmarknaden 2013 – rap_finansm_130830_sve.pdf.

En bild för att sammanfatta tidernas största lögn: Penningsystemet | Zero Hedge

Denna bild försöker enkelt förklara hur penningsystemet fungerar i USA(ungefär samma i alla länder) och är nästan helt rätt, men eftersom de förenklat får man ha överseende med vissa missar.

T.ex behövs inga pengar från FED eller “insättare” först för att öka penningmängden, det görs oavsett varenda gång ett lån tas i en bank. Vid bokslut kollar man sedan om man verkligen har tillräckligt med “reserver”, har man inte det, får man det av FED, ett härligt system för bankerna.

Den visar i alla fall tydligt varför ägarna av FED alltid vill öka penningmängden, ägarna av FED får alltid en 6% utdelning av sina andelar i FED!

Från Zerohedge idag, där finns också bilden i större version:

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2013/10/20131022_scam.jpg

Picturing The Biggest Scam In The History of Mankind | Zero Hedge.

Uppdrag granskning – Kampen om gruvan | SVT Play

Äntligen tas de negativa bitarna upp inom den nya “gruvboomen” på ett sakligt och välunderbyggt sätt i Uppdrag Granskning. Från SVT om programmet:

“Framtidsdrömmar om jobb blev läckande gifthål. Det pågår en gruvboom i Sverige. Kommunerna hoppas på nya jobb, men verksamheten riskerar att få svåra konsekvenser för boende och miljö. Den svenska gruvbranschen tror att produktionen från gruvor kan komma att tredubblas fram till år 2025.”

Det är mycket intressant att Sverige fortfarande har en av världens lägsta gruvskatter:

0% i gruvskatt(Australien har 30%)

0,05% i mineralskatt, vilket gav svenska folket svindlande 350 000 kr förra året!

Det är inte konstigt att Sverige är på väg att bli en gruvkoloni där globala företag tar vinsten dit det är billigast, gör konkurs när gruvan är tömd, samt låter skattebetalarna betala saneringen.

Ungefär som i delar av Afrika eller Asien, bara att flera av de länderna har högre gruvskatter än Sverige. Det är tydligen framtiden enligt de flesta av dagens politiker, framförallt enligt ansvarig näringsminister Annie Lööf, som just när detta skrivs öppnar Centerpartiets stämma med att berätta hur viktigt det är med ett “Hållbart Sverige”. Det är faktiskt lite ironiskt att reprisen av Uppdrag Granskning gick samtidigt på grannkanalen.

Denna granskning rekommenderas varmt för alla, speciellt för de som inte är insatta i problemen detta kan ge upphov till.

Uppdrag granskning – Del 3 av 16 | SVT Play.

Det hemliga brevet mitt i centrum av den finansiella krisen | VICE United Kingdom

Detta är en artikel där författaren börjar såhär:

“När en fågel viskade i mitt öra om “The End Game memo” genom mitt fönster, var innehållet så explosivt, så sjukt och helt igenom ont, att jag helt enkelt inte kunde tro det.

Memot bekräftar alla konspirationsteoretikers fantasi: I slutet av 90-talet konspirerade USA:s finansdepartement i hemlighet med några få storbanker för att lyckas slopa reglementen för finansmarknader över hela världen samtidigt.”

Lite längre ner står följande:

“Brevet börjar med att Timothy Geithner(F.d finansminister under Obama) påminner sin boss(Larry Summers, dåvarande finansminister och sedermera rådgivare åt Obama) om att kontakta ledarna för de största bankerna så att deras lobbyister sätter igång direkt:

När vi nu närmar oss slutskedet av WTO:s förhandlingar kring finansiella tjänster, tror jag att det vore bra för dig att kontakta VD:arna…”

För att undvika statliga offentlighetsprinciper listar sedan Geithner bankchefernas privata nummer till de mest inflytelserika VD:arna på jorden, dessa var följande:

Goldman Sachs: John Corzine (212)902-8281

Merrill Lynch: David Kamanski (212)449-6868

Bank of America: David Coulter (415)622-2255

Citibank: John Reed (212)559-2732

Chase Manhattan: Walter Shipley (212)270-1380″

I en enda förhandling lyckas de alltså med konststycket att avreglera alla finansiella verktyg, som ex. derivat i hela världen samtidigt, eftersom det skrevs in lite lagom luddigt i WTO:s förhandlingsavtal.

Vad detta slutade med?

Jo, en aldrig förr sedd ökning av finansiella verktyg helt utan regleringar, som i mångt och mycket mycket kan jämföras med digitala pengar, vilket i sin tur gav en explosionsartad ökning av just penningmängden samt aktiebubblor, husbubblor etc världen över. Slutet kom 2008, finanskrisen var ett faktum, och husbubblan sprack i t.ex USA.

Vanliga människor förlorade både hem och arbete, men storbankerna som drev igenom allt fick hjälp av skattebetalarna! (Goldman Sachs hade dock satsat på en kris, och tjänade återigen på denna avreglering)

Vi kan ju sedan gå in på individnivå och se vad som hände med exempelvis John Corzine:

Obama har upprepade gånger beskrivit vilken smart person Corzine är, vilket säger en hel del om vem som egentligen bestämmer. Han stödde honom i hans guvernörsval och höll ett brandtal om vilken extremt bra person Corzine är och hur han bryr sig om New Jersey. Alla borde se detta tal för att förstå vad Obama egentligen står för. (Klippet från Youtube är tydligen så “farligt” att Youtube har valt att dölja kommentarerna i något som kallas “säkert läge”. Något som de tyvärr ibland gör i samband med t.ex negativ kritik mot hyllade ledare i väst. Är det riktigt “fel” enligt Youtube stängs helt enkelt kommentarsfunktionen av. Väldigt öppet och demokratiskt.)

Detta trots att Corzine sedan var högste ansvarig när MF Global gjorde en mycket märklig konkurs i slutet av 2011, där flera privatsparare förlorade i princip allt. I början såg det ut som han skulle klara sig utan ens åtal, men nu verkar det som det åtminstone blir åtal för mindre saker i samband med konkursen.

Larry Summers är också ofta omnämnd som en bra och duktig person av fredspristagaren, som har varit med i Obamas ekonomiska team, och är numer en av huvudkandidaterna till världens viktigaste jobb:

Chef för Federal Reserve

Skönt att rättvisan gäller för alla. Annars kanske denna bild passar bättre ibland, från ZeroHedge:

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2013/08-2/20130907_shame.jpg

The Confidential Memo at the Heart of the Global Financial Crisis | VICE United Kingdom.

Ungern försöker skaka sig loss från bankernas grepp | American Free Press

Fick tips om denna artikel från en av bloggens läsare, och den sammanfattar väldigt bra hur Ungerns regering den senaste tiden försökt skapa sig en väg ur bankernas skuldnätverk.

Det är mycket intressant eftersom man tidigare har fått höra att Ungern kunde bli nästa krisland, att de skulle vara tvungna till mer nödlån etc, med tanke på att de nu betalat av sin skuld till IMF tidigare än väntat. En av de viktigaste anledningarna för att Ungern inte skulle få mer lån under den period det var aktuellt, var för att deras centralbanks “oberoende” inte kunde garanteras. Glöm allt prat om att de skulle vara en rasistisk regering etc, det som var värst var tydligen att staten skulle styra över centralbanken(!).  Från SVD 16 dec 2011:

“Tyvärr fick vi inte garantier vad gäller den ungerska regeringens avsikter, som (i stället) gick vidare och pressade fram en omröstning om en lag i parlamentet. Lagen kan potentiellt underminera centralbankens oberoende, säger Altafaj.”

Enligt artikeln har Ungern nu tagit kontroll över sin egen penningutgivning, och kan  därför ge ut sin valuta skuldfritt, när det behövs för att ex bygga saker som gagnar alla. Resultatet är självklart häpnadsväckande, och enligt artikeln betalades den 12 augusti i år de sista 2,2 miljarderna till IMF tillbaka. De vill nu även att IMF:s kontor i Ungern ska stängas helt.

Det steg som kvarstår är att ordna någon form av bytessystem utanför det vanliga skuldnätverket, där olika skulder slussas genom det internationella SWIFT-systemet och där dollar är ett måste att växla till sig.(Motsvarigheten till Sveriges RIX-system där storbankerna står för den största involveringen i överföringssystemet, inte staten eller folkets företrädare).

BRICS-länderna har påbörjat vissa steg mot att hoppa över petrodollarn som ett bytesmedel vid varje internationell transaktion men fortfarande är det långt ifrån ett oberoende av petrodollarn.

Om Ungern kan finna ett sätt att gå förbi petrodollarn, vilket inte är så troligt utan hjälp från andra större länder, så kan man faktiskt gå mot ett oberoende vad gäller penningsystemet från dagens storbanker och centralbanker. Mer tips om denna utveckling tas tacksamt emot, då det är svårt att finna information på vanlig nyhetsmedia kring detta.

Hungary Sheds Bankers’ Shackles | American Free Press.

Syrien-amerikaner som protetestar mot en USA-ledd invasion « CBS Philly

Denna nyhet är intressant med tanke på den krigsretorik som delvis kablas ut från de stora Västländerna just nu. I ett par år har man emmellanåt försökt uppmana till “intervention”, bl.a genom olika videos av okänd härkomst. En del har visat sig vara fejk, en del säkert sanna, en del som visar hemska brott av såväl regimen som rebellerna. Nu rullas återigen en hemsk video om och om igen på alla stora nyhetsmedier i Väst. Enligt senaste rapporten verkar det som det faktiskt har använts någon form av kemiska stridsmedel denna gång, fortfarande okänt vad och från vem.

Men hur man efter erfarenheter från Korea, Vietnam, Afghanistan och Irak fortfarande tror att mer våld löser inbördeskriget i Syrien, är för allt fler människor ganska märkligt.

Denna nyhet är därför intressant eftersom den dels kommer från en amerikansk kanal, som ofta anklagas för att sprida sina ledares ofta ganska kompromisslösa  krigsretorik, och eftersom den visar Syrier i Amerika som vill ha kvar Assad. Kanske mest p.g.a att det är svårt att veta vad som kommer efter, rebellsidan är inte direkt en homogen grupp. Många menar att USA kan stödja Al-Qaida om de intervenerar mot Assad. Det kan kännas lite märkligt, milt sagt.

Det är därför upplyftande att se att detta reportage tar upp en lite annorlunda vinkling än den vi är vana vid i sådana här situationer. Sedan är självklart kriget i Syrien inte ett dugg upplyftande, utan naturligtvis bara fruktansvärt hemskt för alla drabbade.

Local Syrian Population Reacts To Latest Violence « CBS Philly.

Även nedanstående video från Democracy Now rekommenderas starkt. Här går General Wesley Clark igenom att styrande i USA efter 9/11 helt enkelt hade bestämt sig att gå in i 7 länder på 5 år, däribland Syrien. En stark intervju som passar mycket bra just nu att återigen titta på.

General Wesley Clark om varför man krigar i mellanöstern