Börskometer i en skyddad verkstad | Debatt

Den tidigare näringsministern, och starka euromotståndaren, Leif Pagrotsky har skrivt en intressant debattartikel i Expressen. Han sammanfattar den senaste tidens märkliga skillnader mellan de företag som gör något(Industrier) och de som hittar på saker från luften(Banker).

– De som hittar på saker rakt ur tomma luften tjänar självklart mycket mer pengar än de som måste köpa in material för att förädla något.

Att de som hittar på saker dessutom skyddas av skattebetalare genom såväl politiker som Riksbank, minskar ju inte deras riskbeteende direkt. Ur artikeln:

Bankerna är inte ensamma utan del av ett större sammanhang. Även andra branscher har det gott i hägnet av statliga regelverk som ger trygg efterfrågan och bekvämt skydd mot hotet om verklig konkurrens.

Längre ner i artikeln sätter han fingret på det som håller på att hända i Sverige, nämligen frågan om hur framtiden kommer att se ut och vad vi skapa jobb inom då:

“Det är svårt att se en framtid för Sverige där vi lever på att byta bostadsrätter med varandra, förvalta varandras sparmedel eller renovera varandras kök.”

Slutsatsen är att det kan liknas vid denna bild, som visserligen visar dagens USA, men som med några ordbyten lika gärna kunde varit Sverige:

20131117_itsallshit

Denna bild gör att man kan ställa sig frågan:

Om man nu måste hålla på att trycka pengar, varför måste de då först ges till de som redan har det bäst, och som dessutom är ansvariga för alla “finanskriser”?

Börskometer i en skyddad verkstad | Debatt.

3 thoughts on “Börskometer i en skyddad verkstad | Debatt

  1. Tack för intressant inlägg! En reflektion om makt: Systemet skulle kunna beskrivas som en hord av sniglar som försöker komma ifatt en flock geparder. Dels har geparderna skaffat sig ett ointagligt avstånd redan från början, dels ökar de hela tiden avståndet bara just av denna orsak. Detta skulle man dock kunna bortse ifrån om det stannade vid detta. Tyvärr gör det ju inte det eftersom geparderna också konfiskerar sniglarnas små projekt (t ex deras hem och företag) helt godtyckligt eftersom det är gepardernas regelverk som gäller…

  2. pelle sa:

    Carina, en god liknelse på det absurda system som är våra pengar (Store of Value & Medium of Exchange). Det enda jag skulle invända emot är karaktäriseringen av geparderna – jag skulle hellre rakt av benämna dessa för vad de är, nämligen psykopater. Vilket kan jämföras med oss vanliga människor som har empati, och ser detta som en god sak i sig.

  3. Tack pelle! Jo, jag tänkte mera på hastigheten än på personlighet och karaktär 🙂 Helt klart lever vi i ett system där psykopater gynnas – läste för några år sedan att 8% av alla chefer är psykopater till en grad av 20% (med reservation för mitt avtagande minne). En grad av 80% innebär att man springer runt och mördar folk. Å andra sidan så mördas folk indirekt via psykopatregelverken. Det skulle vara intressant att veta hur många av de självmord som begås som är direkt eller indirekt kopplade till våra Kafkainspirerade myndigheter, t ex Fsk eller Af.

Kommentering stängd.