Mellanöstern och ArabländernaMellanöstern med omnejd har alltid sedan oljan introducerades i samhällsekonomin varit viktigt. Det är inte bara ett drivmedel utan är också en råvara i saker som tillverkas, exempelvis i plast. Utan olja stannar världen, människor kommer svälta och fabriker kan inte uppehålla sin produktion. Av dessa anledningar framgår tydligt att tillgången på olja är extremt viktigt. Även priset på den olja som finns kan förorsaka stora problem  världsekonomin, detta exempelvis när OPEC-länderna valde att höja priset 1973 som svar på att USA stödde Israel i Oktoberkriget mot Egypten och Syrien.

I media i Sverige den senaste tiden har den arabiska våren hyllats som en väg mot demokrati, och att hemska diktatorer har störtats, och vi har t o m hjälp till i fallet med Libyen. Det är då viktigt att följa upp detta, att se vad som egentligen har hänt. Vi ser också ett inbördeskrig i Syrien som får stor plats i media, och med tanke på vad som hände 1973 så är det mycket viktigt för världens ekonomi. Men självklart är det mest synd om de människor som tvingas uppleva krig.

Irak är också en viktigt pusselbit i Mellanösterns politiska spel, där det nu tyvärr rapporteras om att Juli var den dödligaste månaden på över två år. Det är alltså definivt inte fred, frihet och demokrati i dess trevligaste form som finns där just nu.

Andra frågeställningar som behöver diskuteras är varför man intervenerar(ett finare ord för att stödja en sida i ett krig) i vissa diktaturer men inte andra. Det är flera folkliga uppror i bl.a  Saudi-Arabien men ändå följer inte de stora nyhetsbyråerna detta lika mycket som i Syrien eller tidigare Libyen. Saudi-Arabien är ett kungadöme som styrs av en person som är ovald, dvs en diktatur. Detta hade alldeles nyss vår egen försvarsminister mycket svårt att förklara i en Ekointervju. Med tanke på att vi är med och understödjer uppror i en diktatur(Libyen), varför har vi så svårt att en säga att Saudi-Arabien ens är en diktatur?

Vi ser nu också att Libyen har fortsatta problem trots allmänna val, då de består av olika klaner, och vi ser flera rapporter om dödligt våld mellan dessa, utan att det storas upp i media längre.

Är det oljan som gör att denna del av världen så svår att diskutera i media, eller är det något annat?

Vi hoppas här kunna ge nyhetsrapporteringar som visar andra sidan av problemen som har uppstått i mellanöstern.