LiborgateNedan kommer en sammanfattning av den rapportering som varit om Liborgate, som har kallats “The Crime of the Century“:

Den skandal som nu rullas upp inom finansvärlden är ingenting mot tidigare skandaler, som exempelvis Enron, HQ Bank, Lehman Brothers, Bernie Madoff eller Worldcom. Denna skandal har skadat alla människor som har med pengar att göra, både de som sparar, investerar, de som lånar och skattebetalare, även oss här i Sverige. Det är därför som bl.a Leif Pagrotsky kräver en utredning om vad detta har kostat oss svenska skattebetalare.

Detta eftersom bankerna som sätter den viktigaste räntan av alla i hela världen, nämligen LIBOR(London Inter-bank offered rate, den ränta världens största banker har sinsemellan), nu har erkänt att de har manipulerat den i många år, samt även EU:s internränta, Euribor. Det har alltså varit en ren kartell gällande priset på pengar.

Första bank till rakning var Barclays, det är den bank som äger och styr över mest tillgångar i hela världen(se artikel i DI).  Barclays erkände till slut och VD, Finanschefen och Styrelseordföranden har nu avgått på mindre än en vecka. De har också fått böta 4 miljarder för detta, men det kommer troligen bli mer banker som fälls. Minst 20 storbanker är nu under utredning av brittiska, amerikanska, japanska, kanadensiska och EU-myndigheter. Det mest intressanta är dock att den nu avgående VD:n, har insinuerat att det var Englands Centralbankschef som tvingade dem att göra detta. Mitt under brinnande finanskris hösten 2008(se artikel i SVD). Möjlgtvis har också regeringsrepresentanter vetat om detta, det blir nu allt mer troligt att t.ex premiärminister Gordon Brown var inblandad. Även Federal Reserve har vetat om detta i 4 år.

Libor-räntan styr lån för upp till 800 triljoner pund, t.ex 60 procent av alla lån i USA och vår egen kronkurs. Det är dock inte det värsta, genom att veta om denna ränta i förtid går det även att köpa indexerade räntederivat som ger pengar om räntan dagen efter ska gå upp eller ner(Precis som om du visste vem som vinner i allsvenskan, alltid i alla matcher). Mängden pengar som har tjänats på detta går ej att uppskatta. Ej heller hur mycket bonusar som dessa chefer har fått för dessa ”smarta” affärer.

Någon kanske undrar hur media har kunnat missat detta år efter år, eller t o m under årtionden?

Här kommer det allra mest intressanta. Det företag som övervakar och slutligen räknar ut Liborräntan tillsammans med BBA(British Bankers Association) är Thomson Reuters. Precis samma företag som äger världens största nyhetsbyrå, Reuters, sätter världens överlägset viktigaste styrränta. Barclays nu avgående VD, Marcus Agius, är också styrelsemedlem i statliga TV-bolaget BBC. Det är alltså mycket nära relationer mellan media och brottslingar i detta fall.

Vad har då hänt med den ansvariga för Liborräntan, John Ewan, som The Sun har döpt till “Mr Libor”? Han har fått ett nytt toppjobb, på Reuters, dvs han är kvar inom “familjen”. Det är verkligen en behandling med silkesvantar för att ha genomfört “The Crime of the Century“.

Slutligen, några ord från Baron Mayer Amschel Rothschild(1744-1812), som utvecklade idén att skapa penga(krediter) ur tomma intet från privata banker, dvs dagens system:

” Ge mig kontroll över skapandet av pengar, och jag bryr mig inte om vem som skapar dess lagar ”