BRICSBRICS står för något så ovanligt som en förkortning av länder från flera olika världsdelar och länderna är Brasilien, Ryssland, Indien, Brasilien och Sydafrika. De sammanställs ofta pga att de har en hög BNP-tillväxt och är en “emerging market”.

Det intressanta med dessa länder är att de börjar bli en stor spelare i världens ekonomi och har sinsemellan allt större del av den globala BNP:n. De arbetar också starkt för att öka samarbetet, bl.a genom en egen bank och att hoppa över dollarn i affärer sinsemellan.

En annan intressant sak är att man i sammanslagningen av dessa måste tänka på att de har mycket stora skillnader internt. Det är fortfarande länder under utveckling, men de har kommit olika långt, har olika bakgrund samt ställs inför olika problem.

Det är dessutom stora problem med mänskliga rättigheter, rättigheter för anställda, och demokrati i flera av dessa länder, även korruption verkar vara mycket utbrett. Miljöproblemen ökar också i takt med den ekonomiska utvecklingen. Det är som vanligt inte allt som per automatik blir bättre, p g a att man har en hög tillväxt mätt i BNP.

Vi hoppas kunna förmedla nyheter från alla delar inom BRICS, för att de som vill kan få se skillnaderna och vad detta kan betyda för deras gemensamma arbete.

 2 thoughts on “BRICS

  1. Jan Örsell sa:

    IN! BRICS ländernas planer på en egen banksystem tas upp men ganska kortfattat i senaste “Dokument Utifrån”-“Kina det nya imperiet” Del 3: “Kina Dominerar”. https://www.svtplay.se/dokument-utifran

  2. intressantanyheter sa:

    @Jan

    Ja, jag såg det igår, precis innan jag somnade;)

    De borde ägnat ett helt program åt det, men det är tydligen väldigt minerad mark fortfarande. Petrodollarn är den viktigaste exportvaran som USA har idag. Ja, förutom att de exporterar “demokrati” då, som rättfärdigar alla krig mot “terrorister”…(det sista var skarp ironi, men jag tror du förstår det)

Kommentera

Din emailadress kommer inte att visas.