Alltid på INDessa sammanfattningar kommer alltid att ligga kvar på IN. De statuerar exempel på IN:s målsättningar och behandlar ämnen som ständigt är aktuella.